Gå direkt till innehåll
Växjö nya akutsjukhus: en inblick i ritprocessen

Blogginlägg -

Växjö nya akutsjukhus: en inblick i ritprocessen

Vi har tidigare berättat hur Arkitema och LINK Arkitektur i samarbete med Arkitektbolaget valts ut till att gestalta Växjös nya akutsjukhus. Nu berättar vår arkitekt i projektet, Ola Malm, om Arkitektbolagets bidrag till Sveriges näst största sjukhusbygge i modern tid.

Ett fyrtiotal arkitekter och ett stort antal teknikkonsulter arbetar just nu för fullt med Region Kronobergs uppdrag att rita upp det som ska bli Växjös nya akutsjukhus.

– Det nya sjukhuset är med råge det största projektet som vi på Arkitektbolaget har varit inblandade i. Ytan ska bli hela 135 000 kvadratmeter, det är ofattbart stort att ta sig an, säger Ola Malm som ansvarar för Arkitektbolagets deltagande i projektet.

Flexibelt för framtiden

Uppdraget består av två delar. Den ena är att rita upp lokalerna för själva sjukhusverksamheten. Den andra är skalbyggnaden runtomkring, här deltar tre personer från Arkitektbolaget i en grupp där alla tre arkitektkontor är representerade. På deras respektive ritbord och i gemensamma möten växer fasader, tak, bjälklag och stomme fram, med många olika hänsyn som behöver tas i utformningen av just ett sjukhus.

Verksamheten för med sig många former av teknik och krav på inomhusklimat i olika utrymmen för att utrustning ska fungera optimalt och patienter må väl. Den läkande miljön är en annan viktig aspekt, med en känsla av ljus och rymd som omger patienterna.

Dessutom måste hela byggnaden ges en robust och rationell struktur som kan byggas om och byggas ut med minimal påverkan på ett sjukhus i drift.

– Vi lägger mycket kraft vid att ta fram flexibla lösningar, eftersom sjukhus byggs om kontinuerligt i och med utvecklingen av nya behandlingsmetoder, krav på smittskydd och liknande. Om 30 år kan planlösningen vara en helt annan, då ska fasaderna helst inte behöva förändras, säger Ola Malm.

Kulturmiljö ger formen

Arkitema & LINK Arkitektur är huvudparter i uppdraget. Arkitektbolaget har rollen av en samarbetspartner som bidrar med vår särskilda expertis.

– Vår mångåriga erfarenhet inom träbyggnad är anledningen till att vi blev inbjudna i uppdraget. Vi ska stå får det lokala perspektivet och anpassa sjukhusets utseende till den omgivande platsen och lokala kulturminnesvärden, säger Ola Malm.

Tomten ligger i ett område med riksintresse, i anslutning till Bergkvara herrgård och slottsruin. Det nya sjukhuset byggs på mark där godset Bergkvara hade sin industrimiljö, bland annat en stärkelsefabrik och en sågbyggnad som fortfarande finns kvar. De använde sig av vattenkraften i det fördelaktiga läget utmed Helige å.

Arkitektbolaget vill bevara anknytningen till de gamla industribyggnaderna. Därför har sjukhuset fått ett flertal smala gavlar som bildar silhuett ut mot Bergkvarasjön och i övriga väderstreck. Deras sadeltak är ytterligare en vinkning till traditionella ekonomibyggnader.

Minskad klimatpåverkan

I planeringen av ett sjukhus för framtiden är hållbarhet ett självklart fokus. Projektet har höga hållbarhetsambitioner, med fokus på att minska energiförbrukningen och materialens klimatpåverkan.

– Vi vill konstruera så mycket som möjligt i trä, då det är en förnybar råvara som sparar stora mängder koldioxid jämfört med betong. Eftersom underhållsfria fasader är ett önskemål så tittar vi bland annat på återvunnen aluminium som sparar stora mängder energi. Vi jobbar också med så kallat skärmtegel, som inte muras fast utan hängs upp. Vid en framtida ombyggnad kan det plockas ned och återanvändas, säger Ola Malm.

Regionens målsättning är tydlig: klimatavtrycket ska vara 30% lägre än i ett konventionellt konstruerat sjukhus. En utmanande resa som Arkitektbolaget med glädje klivit ombord på och ser fram emot att berätta mer om vartefter arbetet framskrider.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Ola Malm

Ola Malm

Arkitekt SAR/MSA 0470-490 82

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga.

Vår vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget
Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige