Gå direkt till innehåll
Arkitektbolaget är nominerade till årets byggnadspris i Växjö kommun

Pressmeddelande -

Arkitektbolaget är nominerade till årets byggnadspris i Växjö kommun

Denna gång för sitt arbete med Växjö Energis transformatorstation vid Vattentorget i Växjö.

-Detta är en sådan typisk byggnad som ingen vill ha, men alla vill ha funktionen med den. Så vi har lagt omsorg på den så att det blir en vacker byggnad med fler funktioner, säger Karin Hård af Segerstad, ansvarig arkitekt.

Så länge som det har funnits el i Växjö har det legat ett elverk på denna plats vid Växjö sjön. När elverksamheten placerades här 1887  var området runt Växjösjön inte vad det är idag. Då var placeringen en undangömd plats i Växjö.

Men idag är det första parkett. Så när Växjö Energi, VEAB, skulle bygga om så tog de beslutet att det skulle bli något mer än bara byggnader med en viktig funktion.

Tillsammans med Arkitektbolaget arbetade man fram en fasad som mer smälter in i omgivningen och dessutom ville man göra platsen där byggnaden ligger till en samlingsplats för människor.

-När vi började med arbetet fanns inte sittplatserna som nu finns på Vattentorget. Utan vi, tillsammans med VEAB, ville skapa ett ställe dit människor kunde ta med sig en termos och dricka en kopp kaffe lutade mot en vägg och sitta och njuta av vyn över Växjö sjön, säger Karin Hård af Segerstad.

Det är något som hon vill ge VEAB en eloge för, att de frikostigt ville ge något till platsen utöver ett välfungerande ställverk.

-De skulle ju kunnat ha valt att bara bygga om. Men genom att de valde alternativet att det skulle finnas sittplatser och öppna upp miljön så bjuder de också in människor till en vacker plats att få vara på, säger hon.

Karin Hård af Segerstad har jobbat tidigare med liknande byggnader. De som måste finnas, men som inte alltid tas omhand om på ett sätt som gynnar omgivningen. Det är ett arbete hon tycker är viktigt.

-Det är spännande att jobba med industribyggnader. Titta bara på dem som är byggda runt förra sekelskiftet. De är vackra och omsorgsfullt utformade ofta i tegel och rikt med detaljer. De lokalerna kan återanvändas till något annat om verksamheten utvecklas till något annat. Det är också hållbarhet, säger hon.

Ett sådant projekt hon arbetat med var också tillsammans med Växjö energi. Då var det transformatorstationen i Öjaby som även den nominerades till byggnadspriset.

-Då var det någon som sa att den byggnaden skulle kunna bli konsthall om den inte skulle användas som transformatorstation, säger hon och ler åt minnet.

Under arbetet med ställverket vid Växjösjön har Arkitektbolaget även samarbetat med WSP i Jönköping som utformat ljussättningen på platsen. Dels för att göra platsen mer säker, men också för att byggnaden ska fortsätta att vara vacker och intressant även under mörkare tider på året.

Social hållbarhet har varit ett av ledorden under arbetets gång. Skapa vackra platser för alla att kunna ta del av och skapa helhetsintryck i våra miljöer även om det handlar om rena funktionsbyggnader.

Det är något Karin Hård af Segerstad tycker att vi ska tänka på med fler byggnader och lokaler i samhället. Allt från klubblokaler på idrottsplatser till skolor och förskolor.

-Det är viktigt att bli exponerad för omsorgsfullt och omhändertagna miljöer. Det gör något med oss och vår trivsel i samhället.

FAKTARUTA:
Motivering

En byggnad med hård teknisk funktion placerad i det i nutida Växjös mest använda offentliga rum Vattentorget. Placerad och utförd med karaktär, hänsyn, samhörighet och en estetisk nerv. Gedigna hållbara material, sten och stål, med hög kvalitet väl anpassade i färgskala till sin omgivning. Fasaderna utgör väggar i det offentliga rummet. Väl detaljerade väggar som möblerar det offentliga rummet och ger människan plats. En plats för sol, värme, in och utsikt.


Byggherre: Växjö Energi
Byggentreprenör: PEAB
Arkitekt: Arkitektbolaget

Ämnen

Regioner


Arkitektbolagets vision är att vara en viktig medspelare i en region känd för sin kreativitet och innovationslusta. Vi vill ta tillvara och renodla det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Därför är vi drivande inom träarkitektur i en region som är centrum för landets träindustri. Därför jobbar vi nära våra kunder. Därför är vi alltid engagerade i våra projekt från första skiss till färdig byggnad.

Presskontakt

Karin Hård af Segerstad

Karin Hård af Segerstad

Presskontakt Arkitekt SAR/MSA VD 0470-490 86

Relaterat material

Relaterade nyheter

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga. Vår vision är att vara en nyckelspelare i en region som blivit världskänd för spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget
Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige