Gå direkt till innehåll
Att skapa nya egna mål är onödigt när vi har Agenda 2030 tycker Emelie Jensdotter.
Att skapa nya egna mål är onödigt när vi har Agenda 2030 tycker Emelie Jensdotter.

Pressmeddelande -

Arkitektbolaget kopplar sitt arbete mot målen i Agenda 2030

Arkitektbolaget tar nu ytterligare ett kliv i sitt hållbarhetsarbete genom att koppla nya projekt mot målen i Agenda 2030.

- Vi har ett ansvar som alla andra att förhålla oss till de här målen, säger Emelie Jensdotter arkitekt och hållbarhetsansvarig på Arkitektbolaget.

Arkitektbolaget har redan från start varit väldigt tydliga i sitt arbete med hållbarhet. De är ledande i branschen gällande kunskapen i att bygga i trä och de har länge haft strategier i form av val av material, implementering av grönska, minskad energiåtgång med mera. De har även varit certifierade enligt ISO kvalitet- och miljöstandard sedan 2017.
- Det är verkligen en lyx att få jobba med dessa frågor på en arbetsplats som denna där jag har fullt stöd från ledningen och där även ledningen tycker att det är en prioriterad fråga, säger Emelie.
Sedan ISO certifieringen upprättas ett hållbarhetsprogram för varje uppdrag som de arbetar med. Emelie kände att de behövde grunda det i något tungt. Något som varken de eller kunden kan välja bort. Hon jämför det med klädindustrin där många kedjor skapar sina egna miljömärkningar utifrån sina egna förutsättningar. Det är bra att det görs något menar Emelie, men det blir inte lika trovärdigt om man skapar något anpassat efter sin egen verksamhet. Arbetet med att nå sina mål kan enkelt bli lätt då.
- Sen tänkte jag, vi har ju Agenda 2030! Det är klart att vi ska använda de mål som alla känner till och gemensamt har skrivit under på, berättar hon.
Genom att använda sig av målen i Agenda 2030 så bidrar det till en tydlighet med vad de arbetar med. Många tänker direkt på hållbarhet när de ser bilderna över målen och det är många andra företag och branscher som arbetar med målen.
- Så om vi i varje uppdrag vi arbetar med även lägger upp bilder på de mål som vi kopplar mot vårt arbete så blir det väldigt kommunikativt och samtidigt ganska enkelt att förstå och förhålla sig till, säger Emelie.

Kommer ni att kunna jobba med alla mål i Agenda 2030 i er roll som arkitektbolag?

- Det ska inte bli en inflation i hur många mål vi kan trycka in i ett projekt. Det måste passa beställaren och uppdraget gällande vilka mål vi väljer att koppla till arbetet. Men eftersom allt hänger ihop så tror jag att vi indirekt kommer att arbeta mot alla mål, säger Emelie.
Ett exempel på det är att alla varor som Arkitektbolaget förespråkar ska vara godkända enligt byggvarubedömningen. De bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Byggbranschen har utvecklats en hel del de senaste åren sett till kemiskt innehåll och livscykelaspekter för de produkter och material som används men det finns fortfarande mycket att göra kopplat till mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i dessa leverantörsled.

- Att de även möjliggör bedömning utifrån sociala kriterier är viktigt för oss. Nu brinner jag ju verkligen för dessa frågor. Men det är sådant som gör att jag kan ligga vaken på nätterna. Vi måste veta var råvarorna kommer från. Hur har människorna som arbetat med dem? Har de mat att ställa på bordet?

Rent konkret så kommer arbetet med att koppla projekten mot Agenda 2030 gå till som så att när ett nytt projekt ska startas så kopplas Emelie in från början och studerar kunden. Om det är så att kunden exempelvis själv arbetar tydligt mot mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald, så blir det naturligt att arbeta mer med det i uppdraget. Efter denna initiala studie upprättas ett uppdragsspecifikt hållbarhetsprogram som kan kommuniceras till beställaren. På så vis skapas en gemensam målbild att grunda vidare arbete utifrån.
- Ju fler som arbetar med dessa mål desto enklare blir det. Det blir som ett gemensamt språk kring hållbarhet, säger Emelie.

Att arbeta på detta sätt är något som inte bara är bra för det lokala och globala hållbarhetsarbetet utan även något som tilltalar kunderna tror Emelie.
Dessutom är det extra viktigt att arbeta med hållbarhet när man arbetar med byggnader menar hon. Samtidigt som man vet att vi kommer att behöva byggnader så är branschen en miljöbov. Och då räcker det inte med att säga att man arbetar med träbyggnation.
- Att vi jobbar mycket med trämaterial är bra. Men vi måste vara noggranna med att se till helheten. Hållbarhet är ett komplext område med många frågeställningar där vi verkligen försöker göra vårt bästa i att tänka brett och väga saker mot varandra för att sedan ställa oss frågan: Vad blir bäst utifrån de mål vi valt att jobba mot?

Ämnen

Kategorier

Regioner


Arkitektbolagets vision är att vara en viktig medspelare i en region känd för sin kreativitet och innovationslusta. Vi vill ta tillvara och renodla det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Därför är vi drivande inom träarkitektur i en region som är centrum för landets träindustri. Därför jobbar vi nära våra kunder. Därför är vi alltid engagerade i våra projekt från första skiss till färdig byggnad.

Kontakter

Karin Hård af Segerstad

Karin Hård af Segerstad

Presskontakt Arkitekt SAR/MSA VD 0470-490 86

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga.

Vår vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget
Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige