Gå direkt till innehåll
Arkitekturpris till Domkyrkocentrum

Pressmeddelande -

Arkitekturpris till Domkyrkocentrum

Medlemmarna i Sveriges Arkitekter Jönköping-Kronoberg har utsett vinnaren av sitt Arkitekturpris 2014-2016. Av de fyra nominerade bidragen, varav Arkitektbolaget stod bakom två, fick Domkyrkocentrum flest röster.

Juryns resonemang var följande:

Växjös stadsbild förändras mycket just nu och ett av de mest uppskattade och uppmärksammade tillskotten är Växjö Domkyrkas nya besökscentrum. Från det stora greppet och ända ner till minsta byggnadsdetalj är detta ett mycket väl genomfört projekt. Det nya samspelar med det gamla och fasaden – med sitt tegel och sina regelbundna fönsterformer – anpassar sig till omgivningen men uttrycker ändå tydligt något nytt. Detta är en svår balans, särskilt på en sådan här historisk och centralt belägen plats, men med stor omsorg och yrkesskicklighet har Arkitektbolaget lyckats med bravur.

Med Domkyrkans nya besökscentrum har Växjö inte bara fått en ny publik byggnad utan även en ny och annorlunda offentlig plats. Entrétorget har nämligen en karaktär som inte finns någon annanstans i Växjös innerstad. Här är ett torg som ligger alldeles intill Storgatan – en av stadskärnans mest trafikerade gator – men då platsen är nedsänkt får besökaren känslan av att vara någon helt annanstans: bilarnas buller försvinner och den meditativa stämningen förstärks av dammen med sitt vattenspel. Liknande avskilda torg mitt i stadsbruset hittar man i New York, Paris och andra storstäder världen över, det tycks helt enkelt nödvändigt med den här typen av stilla och avskärmade offentliga rum när staden når en viss storlek. Därför lär Växjös nya Domkyrkocentrum bara bli bättre ju mer staden växer.


Priset delades ut i samband med i samband med SAJK:s årsmöte den 2 november. 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Arkitektbolagets vision är att vara en viktig medspelare i en region känd för sin kreativitet och innovationslusta. Vi vill ta tillvara och renodla det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Därför är vi drivande inom träarkitektur i en region som är centrum för landets träindustri. Därför jobbar vi nära våra kunder. Därför är vi alltid engagerade i våra projekt från första skiss till färdig byggnad.

Kontakter

Karin Hård af Segerstad

Karin Hård af Segerstad

Presskontakt Arkitekt SAR/MSA VD 0470-490 86

Relaterat innehåll

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga.

Vår vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget

Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige