Gå direkt till innehåll
Byggmaterial återbrukas i nytt bostadsområde

Pressmeddelande -

Byggmaterial återbrukas i nytt bostadsområde

Arkitektbolaget har tillsammans med Fagnes vunnit markanvisningstävlingen för kvarteret Molnet, ett helt nytt bostadsområde i den växande Växjöstadsdelen Bredvik intill Norra Bergundasjön. Med en blandning av radhus och lägenheter, kantat av grönska och gemensamhetsytor, ges de boende möjligheterna att själva utforma sitt kvarter. Här står hållbarhet i fokus och förutom att bostäderna byggs helt i trä kommer även återbrukat material att användas i stor utsträckning. Något som förhoppningsvis blir ett självklart inslag i framtidens nyproduktioner.

Projektet som har planerad byggstart under första kvartalet 2022 innehåller 13 radhus samt 8 lägenheter i ett flerbostadshus

−Vi kommer att kunna erbjuda ”Rent n buy” till några av lägenheterna, ett koncept som vänder sig till unga vuxna som ännu inte kommit in på bostadsmarknaden. Att vi nu i vårt första gemensamma projekt med Arkitektbolaget får möjlighet att förverkliga våra idéer kring vad ett bra boende är ska bli väldigt spännande, säger Richard Coucher, projektledare på Fagnes AB.

Radhusen och marklägenheterna kommer att ha sin egen täppa mot innergården, en naturlig övergång till de gemensamma gröna stråk som löper genom gården. Stråket avslutas i väster med en större öppen gårdsplan med plats för lek och gemenskap. Här kommer det även att finnas en byggnad med miljöhus och gemensam verkstad. I öster planeras en kvarterslokal, en plats där de boende själva får avgöra innehållet.

−Hur de gemensamma utrymmena kommer att nyttjas hänger självklart på vilka som flyttar in. Jag tror absolut att det finns en efterfrågan på den här typen av boende, inte minst för de som längtar efter en gemenskap. Att man känner sina grannar och vet vilka som brukar röra sig i området bidrar också till en ökad trygghet, säger Jonas Linderholm, ansvarig arkitekt.

Alla bostadshus är i två våningar och omsluter den gröna innergården. Lägenheterna består av två rum och kök med en stor balkong och radhusen är rymliga femrummare.

−Vår utgångspunkt är alltid att skapa bostäder där planlösning, sociala ytor och gestaltning blir en enhet med människan i centrum. Arkitekturen är i sig ganska enkel och ger de boende möjlighet att göra egna individuella uttryck.

Planerad inflyttning är vintern 2023 och Jonas Linderholm tror att bostäderna kan locka de som både vill ha ett modernt boende i en växande stadsdel – samtidigt som de vill ta del av grannskapets gemenskap. Kvarterslokalen i öster har placerats mot gatan för bli en naturlig del av området, vad byggnaden kommer att fyllas med är det egentligen bara fantasin som sätter gränserna för. Gemensamma odlingar, hemmakontor eller en verkstad där de boende kan dela verktyg är bara några exempel på vad som kan finnas i kvarteret.

−Delningsekonomi är definitivt något som ligger rätt i tiden, säger Jonas Linderholm.

Arkitektbolagets vision är att vara drivande inom träarkitektur och hållbarhet, bostadshusen är helt i trä och de gemensamma ytorna byggs även i återbrukat material så långt som möjligt. Fönsterpartier och markmaterial har återanvänts från rivningsprojekt och de olika typerna av marksten skapar ett lapptäcke längs med stråken i kvarteret. Att återanvända material är något som Jonas Linderholm tror är en del av framtiden.

−Jag tror att återbrukstänket är något som vi måste börja ta till oss i allt större utsträckning och Molnet är ett spännande projekt som öppnar nya dörrar.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Arkitektbolagets vision är att vara en viktig medspelare i en region känd för sin kreativitet och innovationslusta. Vi vill ta tillvara och renodla det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Därför är vi drivande inom träarkitektur i en region som är centrum för landets träindustri. Därför jobbar vi nära våra kunder. Därför är vi alltid engagerade i våra projekt från första skiss till färdig byggnad.

Kontakter

Jonas Linderholm

Jonas Linderholm

Arkitekt SAR/MSA Ledning 0470-490 83
Karin Hård af Segerstad

Karin Hård af Segerstad

Presskontakt Arkitekt SAR/MSA VD 0470-490 86

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga.

Vår vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget
Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige