Gå direkt till innehåll
Furutåskolan: passivhus med minskat klimatavtryck

Pressmeddelande -

Furutåskolan: passivhus med minskat klimatavtryck

På Teleborg i Växjö planeras en ny skola och sporthall i form av passivhus som alstrar minst lika mycket energi som de använder. Den offensiva hållbarhetssatsningen har väglett byggnadernas utformning från start till mål. Samtidigt ska husen anknyta till omgivningens historia och stimulera barnen i deras egen ögonhöjd.

Dagens Furutåskola ska rivas och ersättas med en större skolbyggnad med plats för 525 elever i årskurs F-6. Den får sällskap av en ny sporthall som rymmer en fullstor spelplan och öppnar för skolgympa, kvällsevenemang, fritidsverksamhet och föreningsliv. Båda byggnaderna byggs enligt den internationella standarden ”Passivhus Plus”, vilket har fått en huvudroll i utformningen.

– Vi har planerat fönstrens storlekar och huskroppens form för att behålla så mycket som möjligt av värmen som alstras när små barnkroppar springer i korridorerna eller sitter i skolbänkarna. Det har varit ett spännande arbete som följer vår egen strävan att bidra till ett hållbart byggande, säger Kristina Bornholm, ansvarig arkitekt på Arkitektbolaget.

Av samma skäl får idrottshallen en trästomme som sparar stora mängder koldioxidutsläpp. Trä blir också ett framträdande element på byggnadernas ut- och insida.

Nytt, innovativt och spännande

– Det här projektet är nytt, innovativt och spännande: det är jättekul, hela projektgruppen har gått genom processen i en positiv anda. Passivhustekniken ligger helt rätt i tiden med den energikris vi lever i. Alla måste hjälpas åt att spara. Med sammanlagt 2 250 kvm solceller på taken till skola och sporthall skickar vi positiva signaler ut i kommunen. Vi hoppas att det här sättet att bygga skolor ska sprida sig runtom i Sverige, säger Tony Söderena, projektledare på Vöfab.

Husens utseende är ett möte mellan hållbarhetshänsyn och anknytning till lokal byggnadstradition. Klassiska sadeltak ger gynnsamma vinklar för solcellerna som planeras i syd-, väst- och österläge, allt för att maximera mängden lokalproducerad och förnybar energi. Dessutom ger takformen ett generöst vindsutrymme för energi- och ventilationsinstallationer som sparar dyrbar plats till undervisningslokaler.

Ta ner en jätte till barnens skala

Som en vinkning till Teleborgs historiska torp har Arkitektbolaget valt klassiska kulörer: skolan målas med falu rödfärg och sporthallen med dess mörkgröna motsvarighet. En nöt att knäcka var hur sporthallens imponerande storlek ska möta en skolgård där barnen upplever trivsel och stimulans i sin egen ögonhöjd.

– I hallens gröna träpanel har vi valt att skapa en stadssilhuett av olika långa ribbor. Den krymper den stora byggnadsskalan för ögat och ger fasaden liv mot skolgården. Silhuetten återkommer i en ockragul pergola fäst vid skolan, som får en motsvarande ”trägardin” av ribbor, säger Kristina Bornholm.

Inne i skolan löper färgtemat vidare. Här representerar det ockragula öppna, publika delar som matsal, slöjdsal och personalpentry. Barnens hemvister är däremot färgsatta i mörkröda och djupare toner. Det ska vara enkelt att orientera sig för barnen, men också lekfullt och lustfyllt. Den stora matsal som kunde ha blivit en karg och ekande hall har fått ett böljande undertak av träribbor som bildar vågor. De ger en mjukare och mera välkomnande upplevelse för öra och öga.

”Jag tycker man ska våga mer”

Tony Söderena är nöjd med skolan och sporthallen som tagits fram med utgångspunkt i certifieringen Miljöbyggnad Silver, kommunens träbyggnadsstrategi, höga energikrav och deklarationen Hållbara Växjö 2030.

– Arkitektbolaget har bidragit i högsta grad ända från tidigt skede, varit väldigt lyhörda och drivande i att genomföra passivhustekniken och få med sig andra på tåget. Helheten blir väldigt bra med en stor andel trä, fina detaljer och den arkitektoniska fasaden som harmonierar med området. Jag tycker man ska våga mer, utmana vanor och prova nytt, inte göra saker som man alltid har gjort. Barnen som går på den här skolan får goda förutsättningar för bra studieresultat, men också kunskapen att hållbarhet är något viktigt för framtiden.

Höstterminen 2025 ska skolan stå klar och 2027 sporthallen, men först ska planerna genomgå kommunens politiska beslutsprocess och beslutas i kommunfullmäktige den 16 maj i år.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Arkitektbolagets vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur. Vi vill ta tillvara och renodla det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Därför är vi drivande inom träarkitektur i en region som är centrum för landets träindustri. Därför jobbar vi nära våra kunder. Därför är vi alltid engagerade i våra projekt från första skiss till färdig byggnad.

Kontakter

Kristina Bornholm

Kristina Bornholm

Arkitekt SAR/MSA 0470-490 89

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga.

Vår vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget

Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige