Gå direkt till innehåll
Hållbara bostadsrätter med sjönära läge

Pressmeddelande -

Hållbara bostadsrätter med sjönära läge

Nu startar försäljningen av bostadsrätterna i bostadsområdet Torparlyckan.

Den röda tråden är hållbart. Både när det gäller estetik, klimatmässigt och ekonomiskt.
Arkitektbolaget står även som byggherre i detta projekt.

- Målet med att vara egen byggherre har primärt varit att till fullo förstå våra kunders situation och bli bättre på att se processen ur deras perspektiv, säger Ola Malm arkitekt och delägare på Arkitektbolaget.

Området kring Torparängen intill Södra Bergundasjön i Växjö ger alla möjligheter till dem som bosätter sig där. Det är nära till allt oavsett om man söker sig till centrala Växjö, promenader i naturreservatet Bokhultet eller ut till universitetet.

- Läget är ju svårslaget. Bostäderna kommer att ligga precis där som kommunen har planerat för en ny badbrygga samtidigt som det går snabbt att cykla ner till centrum om man vill det, säger Ola Malm.

Bostadsrätterna är dels tvårumslägenheter på 51 kvadratmeter som ligger på bottenplan med uteplats. Ovanför tvåorna ligger trerumslägenheter i två plan på 100 kvadratmeter med två balkonger, en på varje våning.

Ola Malm ser framför sig att bostadsrätterna ska kunna vara attraktiva för de som köper sin första bostad eller de som jobbar eller studerar på Linnéuniversitetet.

- Därför har vi jobbat mycket med att kunna pressa priserna så långt det går samtidigt som vi vill behålla den höga kvaliteten som vi står för, säger han.

Bostadsrätternas stomme är av trä och de byggs i moduler på fabrik av Eksjöhus Modulbygg. Genom att bygga på fabrik så får man det torrt och det borgar för god kvalitet och man kan få ner priserna.

När modulerna sedan är på plats kommer man att klä dem utvändigt på plats med träpanel. Träkänslan är viktig både utseendemässigt och för ett hållbart byggande tycker Ola Malm.

Till bostadsrätterna som ligger på övre plan kommer det att gå utvändiga trappor. Utanför bostäderna kommer det att finnas gemensamma uteplatser med grillmöjligheter och cykelparkeringarna kommer att finnas inne på tomten och vara upplysta.

För det är också något som blir allt viktigare att tänka på idag när man planerar för nya bostadsområden, möjligheten att förvara och parkera sina transportmedel vilka de än är.

- Idag är det inte alls lika säkert att de som ska bo i bostäderna främst är intresserade av parkeringsplatser för sina bilar, även om det finns. Lika viktigt är det med säkra och upplysta cykelparkeringar, närhet till cykelvägar och möjlighet att enkelt resa med kollektivtrafiken vilket det är från detta område, säger Ola Malm.

Det handlar om att planera samhällen så att det ska bli enkelt att leva och bo hållbart. Något som Arkitektbolaget alltid strävar efter.

En annan sak som man strävat efter är att själva vara byggherrar.

- Vi har under många år drömt om att själva får vara byggherrar. När möjligheten uppstod för några år sedan, då vi tillsammans med Gransholmsbruk vann en markanvisningstävling som Växjö Kommun anordnade tog vi detta steg, säger Eva Haraldsson VD, arkitekt och delägare på Arkitektbolaget.

Målet med att vara egen byggherre har främst handlat om att fullt ut förstå kunderna och bli bättre på att se processen ur deras perspektiv och utifrån det kunnat vara med och väga alla val ur ett arkitektoniskt perspektiv.

- Det har varit lärorikt. Nu har vi tagit in ytterligare en aktör i form av Eksjöhus Bostad, som har en gedigen kunskap om bostadsbyggande. Nu kan vi erbjuda en produkt som är väldigt ekonomiskt fördelaktig. Vi har fått djupdyka i vad fördelar och begränsningar finns i att bygga nästan allt i fabrik, säger Eva Haraldsson och fortsätter

- Vi tror att detta kommer att bli mycket av detta i framtiden och känner oss lyckligt lottade att få komma in och lära oss detta sätta bygga effektivt och med kvalitativa tekniska lösningar. Att få vara med och göra dessa vackra skapar stort mervärde för slutprodukten.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Om Arkitektbolaget

Arkitektbolagets vision är att vara en viktig medspelare i en region känd för sin kreativitet och innovationslusta. Vi vill ta tillvara och renodla det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Därför är vi drivande inom träarkitektur i en region som är centrum för landets träindustri. Därför jobbar vi nära våra kunder. Därför är vi alltid engagerade i våra projekt från första skiss till färdig byggnad.

Presskontakt

Ola Malm

Ola Malm

Arkitekt SAR/MSA 0470-490 82
Eva Haraldsson

Eva Haraldsson

Arkitekt SAR/MSA 0470-490 88

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga. Vår vision är att vara en nyckelspelare i en region som blivit världskänd för spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget
Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige