Gå direkt till innehåll
Kristina Alsér tar plats i Arkitektbolagets styrelse

Pressmeddelande -

Kristina Alsér tar plats i Arkitektbolagets styrelse

Arkitektbolaget tar ännu ett steg i att förverkliga sin vision om att vara en nyckelspelare i en region som blir världskänd för spännande och hållbar arkitektur.

– Vi är väldigt stolta över att ha rekryterat Kristina Alsér till vår styrelse. Hon kommer framför allt att hjälpa oss att främja nätverksbyggandet inom hållbart byggande i vår region, säger Johannes Debus.

Kristina Alsér är en välkänd person i Växjö sedan sin tid som landshövding, en befattning hon hade i nio år. 2017 utsågs hon till hedersdoktor vid Linnéuniversitetet för fakulteten för teknik och Ekonomihögskolan gemensamt. Idag är Kristina Alsér frilansare med uppdrag i både statliga och privata organisationer.

– Uppdragen stämmer väl överens med min värdegrund, ambition och drivkraft där den gemensamma nämnaren är att skapa bättre förutsättningar och möjligheter att leva, verka och bo utanför storstadsregionerna, säger Kristina Alsér. 

Under sin tid som landshövding var hon bl a engagerad i ”Smart Housing Småland”, där hon bidrog till att det offentliga Småland ställde sig bakom satsningen på boende och byggande i trä och glas samt i "Skogsstrategi Småland" som hon initierat för att sätta fokus på det sydsvenska skogsbrukets utmaningar och möjligheter med förhoppningen att skapa ett Sydsvenskt kompetenscentrum inom skogsforskning och -utbildning. Båda dessa projekt låg till grund för hennes utnämning till hedersdoktor och ligger också väl i linje med Arkitektbolaget inriktning.

– Det är med stor glädje jag tackade ja till uppdraget som ledamot i Arkitektbolagets styrelse, ett företag jag länge följt och vars värderingar jag delar. I min roll som ledamot hoppas jag kunna bidra med kunskap och erfarenheter om hur en leder en organisation i en föränderlig värld, där omvärldsbevakning, dialog och nätverk är viktiga delar för att nå visionen och skapa ett mer hållbart samhällsbygge – lokalt och globalt, avslutar Kristina Alsér.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Arkitektbolagets vision är att vara en viktig medspelare i en region känd för sin kreativitet och innovationslusta. Vi vill ta tillvara och renodla det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Därför är vi drivande inom träarkitektur i en region som är centrum för landets träindustri. Därför jobbar vi nära våra kunder. Därför är vi alltid engagerade i våra projekt från första skiss till färdig byggnad.

Kontakter

Karin Hård af Segerstad

Karin Hård af Segerstad

Presskontakt Arkitekt SAR/MSA VD 0470-490 86

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga.

Vår vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget
Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige