Gå direkt till innehåll
Låt den småländska landsbygden visa framtidens samhälle

Pressmeddelande -

Låt den småländska landsbygden visa framtidens samhälle

Stockholmsmässan 1930 var en ny arkitektonisk riktning som satte sina spår, till en början främst i storstäderna. Nu tänker Arkitektbolaget tillsammans med Smart housing Småland och Växjö kommun att en Bymässa 2030 ska bli detsamma, fast lyfta landsbygden. Småland skulle kunna bli en förebild före regional utveckling.

-Tänk er en Bymässa som visar på ett hållbart regionalt samhällsbyggande, en modern och levande landsbygd samt hur vi kan visa på att mindre samhällen kan visa vägen framåt, säger Kristina Bornholm, projektledare för nätverket BY2030, arkitekt och delägare på Arkitektbolaget.

Nätverket BY2030, som är en plattform inom Smart housing Småland, samlade aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen till en eftermiddag på Smålands museum i Växjö under september för att diskutera och delge sina angelägenheter av en bymässa, eller om man vill – bomässa, i Småland.

-Vi kände att det var viktigt att representanter från näringsliv, akademi, politiker och tjänstemän från kommun och offentlig sektor deltog både i diskussion och i föredrag för att visa att detta är något som alla är angelägna om, säger Kristina Bornholm.

Förutom föredrag från bland andra Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör på Region Kronoberg, deltog alla deltagare i work shop med syfte att arbeta fram idéer på vad vi kan uppnå tillsammans med en framtida Bymässa.

För det är något som angår alla. Hur vi ska skapa ett hållbart regionalt samhällsbyggande tillsammans.

-Tillsammans är ett ledord i detta. Det handlar om att bygga vårt framtida samhälle, med allt från infrastruktur och arkitektur, till attraktion för blivande smålänningar och företagsetableringar på landsbygden. Idag sker samhällsutveckling ofta på landsbygdens bekostnad, det vill vi ändra på, säger Kristina Bornholm och fortsätter;

- Idag är det fokus på att bygga staden, istället för attraktiva livsmiljöer även utanför staden.

Även om Bymässan ligger långt fram i tiden så menar Kristina Bornholm att det kommer ge effekter inom en snar framtid genom att låta flera projekt skapas från och med nu och fram till år 2030 för att kunna delta i och bilda en Bymässa. Då skulle man på en mässa kunna visa på konkreta exempel på hur en hållbar samhällsutveckling kan ske på landsbygden, och i mindre samhällen, med hjälp av målinriktade insatser få lokala och mindre verksamheter att blomstra. Men också genom att visa på att vacker arkitektur även har sin plats utanför storstäderna. Allt som får människor att både vilja och kunna bo och verka på landsbygden och i mindre samhällen.

-Bilden av hur ett samhälle skulle se ut förändrades 1930 genom Stockholmsmässan. Det vill vi göra om med Bymässan 2030 - på landsbygden i Småland, säger Kristina Bornholm.

Ämnen

Regioner


Om Arkitektbolaget

Arkitektbolagets vision är att vara en viktig medspelare i en region känd för sin kreativitet och innovationslusta. Vi vill ta tillvara och renodla det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Därför är vi drivande inom träarkitektur i en region som är centrum för landets träindustri. Därför jobbar vi nära våra kunder. Därför är vi alltid engagerade i våra projekt från första skiss till färdig byggnad.

Presskontakt

Kristina Bornholm

Kristina Bornholm

Arkitekt SAR/MSA 0470-490 89

Relaterat material

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga. Vår vision är att vara en nyckelspelare i en region som blivit världskänd för spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget
Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige