Gå direkt till innehåll
Samarbete skapar hållbara byggnader

Pressmeddelande -

Samarbete skapar hållbara byggnader

De flesta vill idag jobba mot målet hållbarhet vid nybyggnation. Materialvalet är en viktig fråga, men även samarbetet mellan de olika professionerna i processen är viktig för framtidens hållbara byggnader.

Arkitektbolagets Ola Malm håller tillsammans med Tomas Alsmarker en kurs på Linnéuniversitet som bygger på samarbetet mellan arkitekt och konstruktör.

-Vi vill visa att om man samarbetar över yrkesgränser så når man ett bättre resultat, säger Ola Malm.

En byggprocess är väldigt komplex och kräver flera aktörer med olika kunskaper. Det är inte alltid att dessa aktörer samarbetar i den utsträckning som vore det bästa för byggnationen.

Men det är något som Ola Malm önskar en förändring kring. Ett nära samarbete mellan arkitekt och konstruktör genom hela byggprocessen bidrar till ett mer hållbart slutresultat.

Ola Malm och Tomas Alsmarker, konstruktör, har arbetat mycket ihop tidigare när de verkade på samma plats. Men när Tomas flyttade till Stockholm så har Ola haft svårt för att hitta konstruktörer som är duktiga på att skissa och som kan träkonstruktioner. Så när Tomas tog kontakt med Arkitektbolaget igen för att ta ett förutsättningslöst samtal kring hur man skulle kunna arbeta med frågan för att få till fler och bättre samarbete i byggprocessen, så tackade de genast ja.

-Vi tyckte att det behövs ett inslag av skissande, att kunna bolla konceptuella idéer i ett tidigt skede utan att för den skull behöva räkna på konstruktionerna. Att lära sig kunna presentera konceptuella idéer så att man förstår principerna och att ange ganska rätta dimensioner utan att behöva räkna på det, säger Ola.

Det förutsättningslösa samtalet ledde till en förfrågan från Linnéuniversitet om att Ola och Tomas skulle hålla i en kurs tillsammans för de blivande konstruktörerna på masterprogrammet.

Kursen heter Conceptual structural design och studenterna vid Linnéuniversitetet får en specifik uppgift att arbeta med som kräver samarbete mellan konstruktör och arkitekt.

-Uppgiften är att ta fram fem snabba konceptidéer på en gångbro. Man ska kunna förklara principerna och bron ska ta hänsyn till nyttan, hållbarheten och skönheten. Man ska vara så resurssnål som möjligt ur ett klimatperspektiv. Efter denna inlämning ska varje grupp välja ett förslag som man gör fullständiga beräkningar på, berättar Ola.

Genom att genomföra detta arbete med universitetsstudenter så hoppas de på att det ska ligga naturligt för dem att arbeta på detta sätt när de sedan kommer ut i yrkeslivet. Så att det blir en självklarhet med ett nära samarbete mellan konstruktör och arkitekt under hela byggprocessen.

-Vi hoppas och tror att genom att vi engagerar oss i utbildningarna så blir det ett led i att höja kvaliteten på arkitekturen i vår region, säger Ola Malm.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Arkitektbolagets vision är att vara en viktig medspelare i en region känd för sin kreativitet och innovationslusta. Vi vill ta tillvara och renodla det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Därför är vi drivande inom träarkitektur i en region som är centrum för landets träindustri. Därför jobbar vi nära våra kunder. Därför är vi alltid engagerade i våra projekt från första skiss till färdig byggnad.

Kontakter

Karin Hård af Segerstad

Karin Hård af Segerstad

Presskontakt Arkitekt SAR/MSA VD 0470-490 86

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga.

Vår vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget
Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige