Skip to main content

Undervisning på LNU – Arkitektbolagets nya uppdrag.

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2018 13:36 CET

De tre undervisande arkitekterna med en av sina kollegor, fr. v. Kristina Bornholm, Eva Haraldsson, Rebecka Carlsson, ansvarig för handledning av examensarbeten och Johanna Lindroos.

Vårterminen 2018 innebär ett nytt steg för Arkitektbolaget då tre av arkitekterna – Eva Haraldsson, Johanna Lindroos och Kristina Bornholm – börjar undervisa på kursen Detaljprojektering på Linnéuniversitetet.

– Vi vill vara delaktiga i utbildningen i Växjö inom vårt område och den här inriktningen är jättespännande, säger Kristina Bornholm.

Sedan tidigare finns en nära relation med LNU och för Arkitektbolaget är det en självklarhet att ha ett samarbete inom ramen för hållbart byggande där båda är viktiga spelare. När tillfället gavs beslöt sig därför arkitekterna att lämna anbud på den offentliga upphandlingen.

– Genom att undervisa ställer vi vår egen kunskap till förfogande, men det ger oss också mycket eftersom vi tvingas tydliggöra våra egna arbetsprocesser, vilket är nyttigt.

Under hösten har de undervisande arkitekterna förberett kursen och i januari var det dags att möta studenterna som går sitt tredje och sista år på programmen Byggnadsutformning och Byggteknik, högskoleingenjör.

– Vår vision handlar om att vara en nyckelspelare i en region som blir världskänd för spännande och hållbar arkitektur. Linnéuniversitetet är en annan nyckelspelare som vi gärna samarbetar med.

Förutom föreläsningar på kursen, handleder man 14 grupper och ordnar studiebesök. Dessutom kommer man som tidigare att vara handledare för kommande examensarbeten.

– Det innebär att vi kan ge förslag på sådant vi gärna ser att någon student fördjupar sig i, som är av intresse för oss i branschen och självklart är vi intresserade av att kunna fånga upp duktiga medarbetare för framtiden. Idag är det utbildade arkitekter som arbetar hos oss, men i takt med att vi växer kan vi behöva fler professioner, avslutar Kristina Bornholm.

Arkitektbolagets vision är att vara en viktig medspelare i en region känd för sin kreativitet och innovationslusta. Vi vill ta tillvara och renodla det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Därför är vi drivande inom träarkitektur i en region som är centrum för landets träindustri. Därför jobbar vi nära våra kunder. Därför är vi alltid engagerade i våra projekt från första skiss till färdig byggnad.