Gå direkt till innehåll
Växjö kommuns byggnadspris till Stora Vallen

Pressmeddelande -

Växjö kommuns byggnadspris till Stora Vallen

Växjö kommuns byggnadspris 2019 gick till bostadsprojektet Stora Vallen som Arkitektbolaget ritat.

- Det är en kick att vinna förstås och en morot för att göra något ännu bättre till nästa gång, säger Ola Malm arkitekt och delägare på Arkitektbolaget.

Växjö byggnadspris har sedan 1990 årligen delats ut av byggnadsnämnden till en byggherre för ett projekt med god arkitektur och anpassning till platsen. I år gick priset till projektet Stora Vallen, ett flerbostadshus med stomme av trä. Byggherre för projektet var Växjöbostäder och Midroc. Värends entreprenad och GBJ var byggentreprenörer för projektet.

Arkitektbolagets tanke när de började att skissa på volymerna på Vallen var att de skulle lägga de högre husen i norr så att det kunde skapas ett bra microklimat inne på gårdarna. De höga husen kunde samtidigt fungera som bullervall mot Söderleden som ligger mellan Vallen och Växjösjön.

- Tomten ligger idealiskt med södra Bergundasjön i söder. På detta sätt skulle många lägenheter få sjöutsikt, berättar Ola Malm.

Eftersom Vallen delas av en gata i två delar la man flest tvåvåningsradhus på den södra delen och på den norra delen placerades de lite högre husen.

- En tanke var också att eftersom tomten lutar upp mot nordväst så ville vi att husen skulle förstärka denna rörelse så att området reser sig harmoniskt från angöringen i öster, säger Ola Malm.

Lägenheternas planlösning, med tanke på buller från Söderleden, krävde fönster mot två väderstreck i varje lägenhet. Arkitektbolaget valde att vrida varje hus så att husen saxar mot varandra och sen binda ihop husen med en glasskärm för att stänga ute bullret.

Att bygga nytt är idag en stor belastning för klimatet. Därför är det alltid Arkitektbolagets förstahandsalternativ att bygga i trä eftersom en träbyggnad bidrar till kolsänka och ger plats för nya träd som kan fånga in CO2 ur vår luft.

- Med trähus menar vi först och främst hus med stomme i trä men vi jobbar gärna med trä även som synligt material, såväl interiört som exteriört. Genom detta vill vi minska vårt ekologiska fotavtryck. Men trä är också mångsidigt då det lämpar sig både för stomme, fasad och inredning. Trä är även ett enkelt och vackert material, en uppfattning vi delar med många. Trä är inte alltid svaret på frågan, men allt oftare, säger Ola Malm.

Juryns motivering till priset:

Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i en blandad bebyggelsestruktur i 2-8 våningar. Husens placering i landskapet ger spännande rumssamband och fina siktlinjer. Variation i både liten och stor skala samspelar och ger en väl utformad vardagsarkitektur med gediget uttryck. De karaktäristiska gavelmotiven bidrar till en ny stadssiluett.

Fasadernas utformning med olika kulörer och inslag av paneler och cederspån skapar både variation och håller samman helheten. Väl sammanhållet formmässigt och materialmässigt. Informella innegårdar ger en lugn karaktär. Helheten och trivselfaktorn överglänser de enskilda huskropparna. Ett projekt i trästaden Växjö med välgenomtänkt helhetsperspektiv som nu står färdigt, väl genomfört hela vägen.

Ämnen

Regioner


Om Arkitektbolaget:

Arkitektbolagets vision är att vara en viktig medspelare i en region känd för sin kreativitet och innovationslusta. Vi vill ta tillvara och renodla det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Därför är vi drivande inom träarkitektur i en region som är centrum för landets träindustri. Därför jobbar vi nära våra kunder. Därför är vi alltid engagerade i våra projekt från första skiss till färdig byggnad.

Presskontakt

Ola Malm

Ola Malm

Arkitekt SAR/MSA 0470-490 82
Eva Haraldsson

Eva Haraldsson

Arkitekt SAR/MSA 0470-490 88

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga. Vår vision är att vara en nyckelspelare i en region som blivit världskänd för spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget
Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige