Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Arkitektkopia satsar på ”lean”

Resurssnålare, flexiblare och snabbare processer som utgår ifrån kundernas behov. Det är målet när Arkitektkopia nu satsar på ”lean”. Med hjälp av Produktionslyftet får företaget möjlighet att ytterligare effektivisera verksamheten med kunden i fokus.

Lean är ett koncept för verksamhetsutveckling när det gäller produktion, försäljning och administration. Tanken är att eliminera alla former av slöseri, utjämna arbetsbelastning och standardisera arbetssätt. Målet är effektivare och störningsfria arbetsflöden inom både produktion, försäljning och administration genom engagerade medarbetare på alla nivåer i företaget.

Ökad flexibilitet med tydligare kundfokus

”Vi lever i en tid som innebär snabba förändringar för vår bransch. Vi kan inte slå oss till ro, utan ska i ännu högre grad se till kundnyttan, både vad gäller våra produkter och tjänster. Därför blev vi mycket glada över beskedet från Produktionslyftet”, säger Lars Franzén, VD på Arkitektkopia. ”Med deras hjälp får vi nu utbildning och stöttning i att utveckla vår förmåga som organisation att möta förändringar och nya krav”.

”Hjälp till självhjälp”

Produktionslyftet finansieras av KK-stiftelsen och Vinnova och hittills har ett hundratal företag godkänts och startat upp lean-program. Programmet är arton månader långt och syftar till att företagen själva efter denna period av utbildning och konsultstöd ska kunna driva lean själva.

 ”För oss på Arkitektkopia är det ett verkligt lyft att få delta. Vi får en kortare startsträcka och bättre möjligheter att lyckas”, förklarar Lars Franzén.

Produktionslyftet kommer inledningsvis att stötta och hjälpa Arkitektkopia som sedan själva fortsätter att driva arbetet med lean med egna resurser.

Mer information:
Lars Franzén
Tel: 0702 148841
E-post: lars.franzen@arkitektkopia.se

Ämnen

Kategorier


Kort om Arkitektkopia
Arkitektkopia är ett rikstäckande serviceföretag i den grafiska branschen. Med helhetslösningar bestående av tjänster, applikationer och tryck, hjälper Arkitektkopia sina kunder med tryckt och digital information som ska spridas eller sparas. Arkitektkopia vänder sig till alla som behöver kommunicera – tydligt och snabbt. Ca 300 medarbetare arbetar med målsättningen att förenkla förekomma med mottot Pålitliga – Påhittiga – Personliga. Företaget omsätter ca 340 miljoner kronor och finns på 28 platser runt om i Sverige. Mer information finns på www.arkitektkopia.se.

Kontakter

Gunnar Duintjer

Gunnar Duintjer

Presskontakt VD

Välkommen till en värld av kommunikation.

Arkitektkopia är ett rikstäckande serviceföretag i den grafiska branschen som vänder sig till alla företag som behöver kommunicera tydligt och snabbt. Med helhetslösningar bestående av tjänster, applikationer och tryck hjälper vi våra kunder med tryckt och digital kommunikation som ska spridas eller sparas. Arkitektkopia startades 1951 och är ett av Sveriges största tryckerier, bolaget är fortfarande privatägt av samma familj som en gång startade det. Sedan starten har vi förvärvat omkring 200 bolag.

Välkommen till en värld av kommunikation!

Arkitektkopia
Johannesfredsvägen 15
168 69 Stockholm
Sweden