Gå direkt till innehåll
Klimatdeklaration ger kunskap till klimattung sektor

Nyhet -

Klimatdeklaration ger kunskap till klimattung sektor

Sedan den 1 januari ska alla nya byggnader som får bygglov göra en klimatdeklaration. Men det är vägvalen långt innan dess som får ner klimatpåverkan.

Syftet med klimatdeklarationen är att minska klimatpåverkan vid nybyggnation och gäller byggskedet. Enligt Boverket står bygg- och fastighetssektorn för ca 20 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Det är byggherrens ansvar att göra den och utan den blir det inget slutbesked från kommunen.

Arkitema gör klimatdeklarationer för kunder. Den stora utmaningen på området är kunskap och struktur.

- Det är stora mängder data som ska samlas in för att göra en klimatdeklaration. Ibland måste informationen räknas om, till exempel från kvadratmeter till kilo för att kunna beräkna klimatpåverkan och man ska veta vilka referensvärden som ska användas. Men om man har struktur och kunskap om vad som ska samlas blir arbetet enklare, säger Aija Baumane, hållbarhetsexpert på Arkitema.

Klimatdeklarationen görs i slutet av byggskedet, och beräknas på den faktiska tillverkningen; till exempel hur mycket material som köpts in, hur mycket drivmedel som använts för transporter, hur mycket energi som använts i byggbarackerna. Än så länge finns inget gränsvärde; ett sådant införs först 2027.

Klimatdeklarationen ger kunskap om de stora klimattjuvarna men i det skedet är det för sent att påverka.

- Det är de stora besluten tidigt i projektet – konstruktion, material och form på byggnaden – som ger de stora minskningarna i klimatavtrycket. 

En livscykelanalys i ett tidigt skede är ett sätt att arbeta aktivt med att minska sin klimatpåverkan.

- Då är det också lätt att se vad det får för konsekvenser på ekonomin; det är inte nödvändigtvis dyrare att bygga klimatvänligt. En tidig livscykelanalys ger underlag för beslut som minskar klimatpåverkan.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Jeanette Agnrud

Jeanette Agnrud

Presskontakt Kommunikatör Sverige 0708-19 25 73

We co-create Scandinavian cities

Vi skapar arkitektur för allas bästa. Resultatet är en balansgång mellan hållbarhet, skönhet och ekonomi.

Arkitema

Rosenlundsgatan 29C
SE-104 62 Stockholm
Sverige

Besök våra andra nyhetsrum