Gå direkt till innehåll
Industri och hälsa inspirerar nytt kvarter i Slakthusområdet. Arkitema ritar för Selvaag bostad i etapp 3 av stadsutvecklingen i Slakthusområdet i Stockholm.
Industri och hälsa inspirerar nytt kvarter i Slakthusområdet. Arkitema ritar för Selvaag bostad i etapp 3 av stadsutvecklingen i Slakthusområdet i Stockholm.

Pressmeddelande -

Arkitema ritar kvarter till Selvaag i Slakthusområdet

644Peteet
Ett hundraårigt industriområde i Stockholm ska bindas samman med Södermalm. Arkitema kommer att rita ett bostadskvarter för Selvaag Bostad som tar vara på historien och skapar en varierad byggnad i anslutning till den nya parken.

Stockholm har höga ambitioner för stadslivet i Slakthusområdet, som ska bli en förlängning av innerstaden söderut. Slakthusområdets robusta karaktär och historia ska vara en bärande idé samtidigt som området ska fyllas med tusentals bostäder, kontor, kultur, service och evenemangslokaler.

-Arkitema har gjort en övertygande tolkning av hur kvartersstadens kvalitéer kan samverka med Slakthusområdets spännande struktur och omgivande bostadsbebyggelse. Vi ser fram emot att utveckla ytterligare Plussbostäder i Stockholm och med erfarenheten från 15 tidigare Plussprojekt under 18 år har vi lärt oss hur vi skapar ett tryggt och trivsamt boende med mycket nöjda köpare, säger Britta Blaxhult, VD för Selvaag Bostad AB.

Kvarteret börjar livligt och högt mot den övriga bebyggelsen i norr, följer den lutande topografin nedåt och anpassar sig succesivt till den lugna parken i sydöst med en lägre och mer lågmäld huskropp. Lägenheterna har indragna balkonger och på takytan finns både privata och gemensamma takterrasser, eftersom Selvaag prioriterar hälsa och utomhusvistelse. I bottenvåningen blir det verksamhetslokaler varvat med bostäder och gatuplanet är också indraget från gatan för att skapa utrymme för folkliv. Kvarteret kommer att utvecklas som ett Selvaags Plusskoncept med bemannad reception, och lobby, gym, festlokal, övernattningsrum mm. Ett boende för den som vill kunna ha extra service, gemenskap och aktiviteter.

Den närliggande trädgårdsstaden har fått inspirera den stora innergården, och taken är biotoptak som främjar den biologiska mångfalden.

Områdets historia speglas bland annat i fasadens ljusa tegelnyanser, och lånar referenser från industriarkitekturen som till exempel rytmen och linjeringen i fönstrens placeringar.

- Det är väldigt roligt att få expandera innerstaden på det här sättet. Slakthusområdet har stora möjligheter att bli ett spännande, attraktivt och unikt område i Stockholm. Vi ser mycket fram emot att tillsammans med Staden och Selvaag med deras Pluss-koncept utveckla detta kvarter till att bli en del av den nya stadsväven som växer fram, säger Kristina Peters, affärsområdeschef och Partner på Arkitema.

Kvarteret innehåller 170 bostäder på 2-5 rok. Till detta finns 60 parkeringsplatser och inte mindre än 598 cykelplatser.

Tredje etappen i Slakthusområdet omfattar ca 500 bostäder, lokaler, kontor, park och förskola. Byggstart för kvarteret är beräknad till 2027/2028. Hela Slakthusområdet ska stå klart 2033.

För mer information, kontakta: 
Britta Blaxhult, VD Selvaag Bostad AB, brbl@selvaagbostad.se, 070-2368970
Kristina Peters, partner och affärsområdeschef Arkitema, 073-6443441

Ämnen

Kategorier


Arkitema bildades i danska Århus 1969 och har sedan dess vuxit till ett av Skandinaviens största arkitektkontor med 600 medarbetare i Århus, Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Malmö.

Du hittar Arkitema här:

Rosenlundsgatan 29C, S-104 62 Stockholm, Sverige - Tlf. +46 (0)8 545 856 00
Gråbrödersgatan 2 S-211 21 Malmö, Sverige - Tlf. +46 (0)40 545 521
Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C, Danmark - Tlf. +45 7011 7011 
Ny Carlsberg Vej 120, 1799 Köpenhamn V, Danmark - Tlf. +45 7011 7011 
St. Olavs Gate 27 NO-0166 Oslo, Norge - Tlf. +47 2299 4450

Läs mer om oss och våra projekt här

Kontakter

Jeanette Agnrud

Jeanette Agnrud

Presskontakt Kommunikatör Sverige 0708-19 25 73

We co-create Scandinavian cities

Vi skapar arkitektur för allas bästa. Resultatet är en balansgång mellan hållbarhet, skönhet och ekonomi.

Arkitema

Rosenlundsgatan 29C
SE-104 62 Stockholm
Sverige

Besök våra andra nyhetsrum