Gå direkt till innehåll
​Detaljplanen för Viby 19:3 i Brunna ute på samråd

Pressmeddelande -

​Detaljplanen för Viby 19:3 i Brunna ute på samråd

Arkitema omdanar en slumrande före detta handelsplats till en trivsam blandstad, på uppdrag av Genova tillsammans med Upplands-Bro kommun.

Belägen mellan Brunna bostadsområde och Brunna verksamhetsområde ligger fastigheten Viby 19:3. Här gjorde många närboende sina ärenden tills handeln lade ner och flyttade. Nu är fastigheten till stora delar hårdgjord och platsen har ingen större publik verksamhet. Ambitionen är därför att utreda möjligheten att utveckla området med blandad bebyggelse för bostäder, skola, handel och service i mindre skala.

“Den bärande idén har varit det vi alla strävar efter: en kvalitativ och hållbar vardag. I en tid när de flesta omvärderat hur och var vi arbetar har planarbetet för Vibys utveckling också följt med: kan jag bo bra, pendla till arbetet eller jobba hemifrån och möta bekanta över lunchen? Kan barnen cykla tryggt till skolan, kan de gå själva till affären och köpa lördagsgodis? Det har varit ett spännande arbete med mycket inlevelse,” säger Kajsa Sundqvist, uppdragsansvarig arkitekt.

En viktig kvalitet i Viby är de inre rummen och sekvenserna mellan dem. Att ta vara på områdets storlek för att skapa en tydlig identitet utåt med ett gemytligt inre. Därför får området något högre bebyggelse i sina yttre kanter och lägre byggnader i dess mitt. Genom att blanda typer av bostäder och bebyggelse i hela området skapas trivsamma stråk, siktlinjer samt små och stora platser att stanna till. Byggnadernas materialitet och stil ger området sin identitet och skapar igenkänning.

Nära cykelstråk och busshållplatser ligger en F-9-skola med idrottshall. I södra delen av området med gård i den kuperade naturmiljön planeras en förskola med åtta avdelningar. Torget präglas av den stora, nedsänkta lekplatsen i södra delen och uteserveringen i norr. Här finns livsmedelsbutik, service och möjligheter till restaurang och café med uteserveringar.

“Vi är mycket glada över samarbetet med såväl Genova som Upplands-Bro kommun. Nu får Brunnaborna tillbaka sin service, denna gång som en mötesplats i ett nytt område med bostäder för alla livsskeden, småhus och flerbostadshus i en varierad och dynamisk planstruktur. Extra roligt att så mycket av planens kvaliteter växt fram ur en medborgardialog,” säger Ola Göransson, affärsområdeschef på Arkitema Architects.

Genom att planera Viby som en varierad och gemytlig blandstad med platser och byggnader i gedigna material ska Viby bli en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stadsdel om ca 850 bostäder. Detaljplanen utformas så att träbyggnation är möjlig i hela stadsdelen. Gröna rum, stora och små, ger möjlighet till hälsa och rekreation av olika karaktär. Stärkta cykelleder, säkra skolvägar, och tillgång till god kollektivtrafik gör att området kan leva och utvecklas med tiden.


Fakta
Adress: Granhammarsvägen, Upplands-Bro
År: byggstart 2022
Omfattning: 110 000 m² BTA
Byggherre: Genova
Arkitekt: Arkitema Architects

Ämnen

Taggar

Regioner


Arkitema Architects bildades i danska Århus 1969 och har sedan dess vuxit till ett av Skandinaviens största arkitektkontor med 550 medarbetare i Århus, Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Malmö.

Du hittar Arkitema Architects här:

Rosenlundsgatan 29C, S-104 62 Stockholm, Sverige - Tlf. +46 (0)8 545 856 00
Gråbrödersgatan 2 S-211 21 Malmö, Sverige - Tlf. +46 (0)40 545 521
Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C, Danmark - Tlf. +45 7011 7011 
Ny Carlsberg Vej 120, 1799 Köpenhamn V, Danmark - Tlf. +45 7011 7011 
St. Olavs Gate 27 NO-0166 Oslo, Norge - Tlf. +47 2299 4450

Läs mer om oss och våra projekt här

Presskontakt

Eva Grønbæk Friis

Eva Grønbæk Friis

Presskontakt Kommunikationschef +45 4212 6445

Relaterat material

Relaterade nyheter

We co-create Scandinavian cities

Vi skapar arkitektur för allas bästa. Resultatet är en balansgång mellan hållbarhet, skönhet och ekonomi.

Arkitema
Rosenlundsgatan 29C
SE-104 62 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum