Gå direkt till innehåll
Mellan motorvägen och järnvägen skapas en skyddad ö, nära centrum och naturen.
Mellan motorvägen och järnvägen skapas en skyddad ö, nära centrum och naturen.

Pressmeddelande -

En skyddad ö uppstår i Södra Häggvik

Där köpkvarteret Stinsen nu står kommer en ny del av Södra Häggvik att växa fram. Arkitema ritar inte mindre än sju kvarter åt Magnolia Bostad och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt.

- Det har varit spännande att arbeta i den här skalan. Det är många människors liv som påverkas, därför har vi lagt ner mycket tid på upplevelsen av hela området, och rörelsen igenom det, säger Ola Göransson, Partner och affärsområdeschef på Arkitema.

De sju kvarteren – en stor del av den nya stadsdelen Södra Häggvik – ligger där köpkvarteret Stinsen nu står. Sollentuna kommuns vision är att skapa en sammanhängande stadsväv i centrala Sollentuna. Magnolia Bostad och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt vill i sin tur skapa en diversifierad stadsdel, där flera generationer kan mötas och skapa liv i området under hela dagen.

Södra Häggvik ligger nära Sollentuna centrum, naturen och vattnet i Edsviken men flankeras av E4:an och Ostkustbanan. Projektet har därför arbetat för att minska bullret både inom- och utomhus, så att även balkonger och gaturum får ett värde. Husen är höga mot trafiken men låga mot grönytorna, och byggnaderna varierar i fasadmaterial och färgnyanser för att det alltid ska finnas något nytt att se när man rör sig genom stadsdelen. Även analyser av dagsljuset har spelat en avgörande roll för utformningen.

Stadsdelens sex gårdar får alla olika identitet, från slåtteräng till barrskog, anpassade utifrån platsens ljus- och växtförhållanden. De växtbeklädda bullerskydden mot järnvägen fångar inte bara upp ljud, utan även partiklar och avgaser, hanterar dagvatten och främjar den biologiska mångfalden.

- Vi vill skapa en så grön och levande stadsmiljö som möjligt. Genom kvarteren löper ett aktivitetsstråk med olika utegym som kantas av sittplatser, planteringar och regnbäddar för dagvatten. Området blir som en skyddad ö, säger Per Axelsson, affärsområdeschef på Arkitema.

Fakta

  • Ca 110 000 kvm ljus BTA
  • Ca 1500 lägenheter
  • Ca 900 parkeringsplatser
  • Ca 3300 cykelplatser
  • Uppfyller Miljöbyggnad silver

Ämnen

Kategorier


Arkitema bildades i danska Århus 1969 och har sedan dess vuxit till ett av Skandinaviens största arkitektkontor med 600 medarbetare i Århus, Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Malmö.

Du hittar Arkitema här:

Rosenlundsgatan 29C, S-104 62 Stockholm, Sverige - Tlf. +46 (0)8 545 856 00
Gråbrödersgatan 2 S-211 21 Malmö, Sverige - Tlf. +46 (0)40 545 521
Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C, Danmark - Tlf. +45 7011 7011 
Ny Carlsberg Vej 120, 1799 Köpenhamn V, Danmark - Tlf. +45 7011 7011 
St. Olavs Gate 27 NO-0166 Oslo, Norge - Tlf. +47 2299 4450

Läs mer om oss och våra projekt här

Kontakter

Jeanette Agnrud

Jeanette Agnrud

Presskontakt Kommunikatör Sverige 0708-19 25 73

We co-create Scandinavian cities

Vi skapar arkitektur för allas bästa. Resultatet är en balansgång mellan hållbarhet, skönhet och ekonomi.

Arkitema
Rosenlundsgatan 29C
SE-104 62 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum