Gå direkt till innehåll
Bostäder och tandvård i Bengtsfors, ett av projekten som ingår i studien.
Bostäder och tandvård i Bengtsfors, ett av projekten som ingår i studien.

Pressmeddelande -

Ny studie jämför kostnader för betong- och träbyggnader

Blir det alltid dyrare att bygga i trä än i betong och är det priset vi måste betala för att klara hållbarhetsmålen? En ny studie jämför byggkostnaderna för att öka kunskapen kring träbyggande.

Arkitema, COWI Norge och Chalmers har tillsammans studerat och jämfört nyligen byggda projekt i Sverige och Norge. Projekten har stommar i antingen betong eller korslimmat trä.

Slutsatserna av jämförelsen, tillsammans med litteraturstudier och intervjuer, är bland annat att:

  • De totala byggkostnaderna för att bygga med korslimmat trä måste inte bli högre, det beror på typen av projekt.
  • Ju mer erfarenhet av att planera och bygga träkonstruktioner, desto lägre blir byggkostnaderna.
  • Materialkostnaden för trästomme blir ofta högre...
  • ... men med trästomme blir ofta byggtiden kortare vilket minskar investeringskostnader och snabbar på intäktsflödet.

- Trä är ett hållbart material med en koppling till naturen som också är bra för människors hälsa, och som samtidigt håller nere byggbranschens klimatpåverkan. Det är viktigt att höja kunskapsläget kring träbyggande eftersom metoder och materialteknik ständigt utvecklas. Ju mer erfarenhet vi får av träbyggande desto bättre är det både för klimatet och den ekonomiska kalkylen, säger Aija Baumane, hållbarhetsspecialist på Arkitema.

- Alla material har sina fördelar och nackdelar. Alla projekt består av kombinationer av olika material och vi måste balansera ekonomi, miljö och sociala aspekter. Trä är ett förnybart material och därför ett intressant och bra alternativ. Vi hoppas att den här studien kan bidra till mer hållbara lösningar och välinformerade beslut, säger Yutaka Goto, forskare på Chalmers.

Kontakt:
Aija Baumane, hållbarhetsspecialist, Arkitema, 0729-86 09 19, aibm@arkitema.com

Yutaka Goto, forskare inom hållbart byggande, Chalmers, 031-772 14 62, yutaka@chalmers.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Arkitema bildades i danska Århus 1969 och har sedan dess vuxit till ett av Skandinaviens största arkitektkontor med över 650 medarbetare i Århus, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Du hittar Arkitema här:

Rosenlundsgatan 29C, S-104 62 Stockholm, Sverige - tfn. +46 (0)8 545 856 00
Gråbrödersgatan 2, S-211 21 Malmö, Sverige - tfn. +46 (0)40 545 521
Ekelundsgatan 1, 411 18 Göteborg, Sverige - tfn. +46 (0)31 10 56 50
Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C, Danmark - tfn. +45 7011 7011 
Ny Carlsberg Vej 120, 1799 Köpenhamn V, Danmark - tfn. +45 7011 7011 
St. Olavs Gate 27 NO-0166 Oslo, Norge - tfn. +47 2299 4450

Läs mer om oss och våra projekt här

Kontakter

Jeanette Agnrud

Jeanette Agnrud

Presskontakt Kommunikatör Sverige 0708-19 25 73

We co-create Scandinavian cities

Vi skapar arkitektur för allas bästa. Resultatet är en balansgång mellan hållbarhet, skönhet och ekonomi.

Arkitema

Rosenlundsgatan 29C
SE-104 62 Stockholm
Sverige

Besök våra andra nyhetsrum