Gå direkt till innehåll
Varje element i den digitala modellen kan bytas ut mot olika alternativ och jämföras i realtid.
Varje element i den digitala modellen kan bytas ut mot olika alternativ och jämföras i realtid.

Pressmeddelande -

Tidig analys minskar byggnadens klimatavtryck

Bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser i Sverige motsvarar cirka en femtedel av landets klimatpåverkan. Det bästa och mest effektiva sättet att minska en byggnads klimatpåverkan är att redan i ett tidigt skede titta på alternativ kring byggnadens form och stomme. I senare skeden blir anpassningarna dyra och ger mindre effekt.

Därför har Arkitema och COWI utvecklat ett livscykelanalysverktyg som kopplas till den digitala projektmodellen och som snabbt, i realtid och redan i förstudie eller programskede ger en överblick över olika alternativ.

Sedan januari 2022 ska alla nya projekt lämna in en klimatdeklaration innan slutbesked kan lämnas av kommunen. Senast 2027 kommer det att finnas gränsvärden i klimatdeklarationen. I kulisserna väntar också EU-taxonomin, ett regelverk inom EU som ska tvinga nya investeringar att hålla sig inom Parisavtalets mål om max 1,5 graders uppvärmning. Olika certifieringar och policies är andra initiativ som syftar till att sänka branschens klimatpåverkan. För projekt som redan är i struktur- eller detaljplan börjar det bli riktigt bråttom.

- Redan nu är olika certifieringar obligatoriska för att få fördelaktigare finanisering. De kommande gränsvärdena i Boverkets byggregler kommer förmodligen att ligga 20-30% lägre än hur vi bygger traditionellt. Därför måste vi börja planera redan nu, säger Aija Baumane, hållbarhetsspecialist på Arkitema.

Verktyget LCA Design Tool använder miljövarudeklarationer och Boverkets schablonvärden för att jämföra hur olika volymer, stommar eller material påverkar utfallet. Detta görs i tidiga skeden som detaljplan, förstudie och programhandling för att få störst effekt. Kunden kan se förändringarna i diagram i realtid och få detaljerade rapporter med förslag på alternativ och hur mycket dessa pressar ner hela projektets klimatavtryck. Klimatavtrycket kan i bästa fall nästan halveras, långt innan spaden sätts i marken.

Ämnen

Kategorier


Arkitema bildades i danska Århus 1969 och har sedan dess vuxit till ett av Skandinaviens största arkitektkontor med över 600 medarbetare i Århus, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Du hittar Arkitema här:

Rosenlundsgatan 29C, S-104 62 Stockholm, Sverige - tfn. +46 (0)8 545 856 00
Gråbrödersgatan 2, S-211 21 Malmö, Sverige - tfn. +46 (0)40 545 521
Ekelundsgatan 1, 411 18 Göteborg, Sverige - tfn. +46 (0)31 10 56 50
Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C, Danmark - tfn. +45 7011 7011
Ny Carlsberg Vej 120, 1799 Köpenhamn V, Danmark - tfn. +45 7011 7011
Cort Adelers gate 30, NO-0254 Oslo, Norge - tfn. +47 2299 4450

Läs mer om oss och våra projekt här

Kontakter

Jeanette Agnrud

Jeanette Agnrud

Presskontakt Kommunikatör Sverige 0708-19 25 73

We co-create Scandinavian cities

Vi skapar arkitektur för allas bästa. Resultatet är en balansgång mellan hållbarhet, skönhet och ekonomi.

Arkitema

Rosenlundsgatan 29C
SE-104 62 Stockholm
Sverige

Besök våra andra nyhetsrum