Gå direkt till innehåll
ArkivDigital firar 25 miljoner digitala bilder

Pressmeddelande -

ArkivDigital firar 25 miljoner digitala bilder

Den nyskapande bilddatabasen för släktforskare har de senaste dagarna utökats till drygt 25 miljoner bilder (50 miljoner sidor) – alla i färg. Detta är ytterligare en milstolpe i ArkivDigitals utveckling och en signal till marknaden om att företagets ambitioner, att bli det naturliga valet för alla som vill forska i sin historia, står fast.

I samband med passagen av denna milstolpe blev också en viktig del av Sveriges kyrkboksmaterial tillgängligt; Stockholms läns kyrkböcker fram till 1895. Fotograferingen av det yngre materialet (efter 1895) fram till sekretessgränsen är redan påbörjad.

Under det gångna året har ArkivDigital upplevt en kraftigt ökande kundtillströmning och haft en god utvecklingstakt i både produktion och programutveckling. Förutom privata forskare har många offentliga institutioner visat stort intresse för företagets internettjänst, mycket tack vare den höga bildkvaliteten. Många av Sveriges bibliotek har också blivit kunder till ArkivDigital under 2010 och flera av de stora utbildningsorganisationerna använder nu ArkivDigital i sin verksamhet.

Samarbetet med de stora släktforskningsorganisationerna och släktforskarna som använder tjänsten är en viktig del av företagets strategi. ArkivDigital har under 2010 utvecklat flera funktioner i sin internettjänst; AID-systemet för att kunna länka direkt till en originalbild i ArkivDigitals databas, är ett exempel på ett lyckat projekt som tillkommit i samarbete med företagets kunder och flera släktforskningsorganisationer.

Under 2011 kommer företaget att vidareutveckla sin tjänst i samma anda och målsättningen är att den större delen av de för oss tillgängliga kyrkböckerna fram till sekretessgrän­sen (1940) ska bli klara under året. Även merparten av bouppteckningar från äldsta tid fram till omkring 1900 beräknas bli fotograferade under 2011. Program­varan utökas med flera funktioner och några av dessa kommer att presenteras på "Släktforskardagarna 2011" som i år arrangeras av Släktforskarna i Norrkö­ping 26 – 28 augusti 2011.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


______________________________________________________

Arkiv Digital AD AB är det största svenska släktforskningsföretaget som tillhandahåller historiskt material, bl.a. Sveriges kyrkböcker, i abonnemangsform genom sin onlinetjänst ADOnLine2.
Vi arbetar arbetar med nyfotografering av kyrkböcker och annat arkivmaterial som kan intressera släkt- och hembygdsforskare. Bakgrunden till bildandet av företaget är att materialet tidigare endast funnits i form av filmbilder med varierande läsbarhet. Personerna bakom ArkivDigital beslöt därför att genomföra en ny digitalfotografering med moderna verktyg. Företaget använder digitalkameror med hög upplösning för att fotografera originalböckerna, i färg, vilket ger hög bildkvalitet och läsbarhet.

ArkivDigital
av Släktforskare - för Släktforskare

Kontakter

David Lundgren

Presskontakt VD 076-1056734

Relaterat innehåll

Släktforskning i färg på Internet.

Arkiv Digital AD AB är det största svenska släktforskningsföretaget som tillhandahåller historiskt material, bl.a. kyrkböcker. Tillgång till bildarkivet fås genom vår online-tjänst.

Vi arbetar med nyfotografering av kyrkböcker och mycket annat arkivmaterial som kan intressera släkt- och hembygdsforskare. Bakgrunden till bildandet av företaget är att materialet tidigare endast funnits i form av filmbilder med varierande läsbarhet. Vi beslöt därför att genomföra en helt ny fotografering av originalböckerna - i färg!
I detta mycket stora projekt används digitalkameror med hög upplösning. De nya unika färgbilderna ger hög bildkvalitet och mycket god läsbarhet.
Alla bilder indexeras ned till sidnivå och företaget har utvecklat avancerade metoder för snabb sökning genom unika identifieringskoder kopplade till originalen.

Hittills har mer än 95 miljoner högkvalitativa färgbilder producerats och bildarkivet ökar med mer än 600 000 bilder i månaden.

Kunder till ArkivDigital är bl.a. privatpersoner, professionella forskare, bibliotek, skolor, universitet, studieförbund och andra utbildningsorganisationer. Vi har samarbeten med bl.a. Sveriges Släktforskarförbund, DIS (Föreningen för datorhjälp i släktforskningen) samt utbildningsorganisationer som ABF, Medborgarskolan och Vuxenskolan och biblioteken i hela Sverige.