Pressmeddelande -

Ny utställning inom kort på Arsenalen i Strängnäs.

En timme före gryningen den 9 april 1940 landsteg tyskarna i Oslo och Köpenhamn.

Danmark som var dåligt rustade och dessutom hade förklarat sig neutrala redan 1939 kunde inte stå emot anfallet. Hela operationen i Danmark var över på 4 timmar! Det gick däremot inte lika enkelt i Norge.

I vår nya utställning ”Operation Weserübung” berättar vi om när Tyskland anföll Danmark och Norge under andra världskriget. Denna händelse är okänd för många och påverkade livet för Danskar och Norrmän såväl som för oss här i Sverige, men varför?

Utställningen går att se under sommaren 2020.

Ämnen

  • Evenemang

Regioner

  • Stockholm

Arsenalen, Sveriges försvarsfordons museum. 

Skandinaviens största museum i sitt slag. Se ett 70-tal fordon från 1920-talet fram till dagens moderna fordon. Följ tekniken och den militärhistoriska utvecklingen. Samlingen är främst inriktad på fordon som använts i Sverige, men ett antal utländska fordon finns också med. De utländska fordonen kompletterar den historiska utvecklingen.

Här finns även en utställning om Södermanlands regemente från 1300-talet, ett soldattorp med mer om den indelte soldaten, och en fantastisk utställning med tennfigurer.

Kontakter

Ida Malm

Presskontakt Kommunikatör 0152-12144

Relaterat innehåll

Relaterade event