Nyhet -

Efter otaliga nedläggningshot... Jägarbataljonen fastanställer!

Trots dokumenterade toppresultat har den militära verksamheten i Arvidsjaur - vid otaliga tillfällen - varit nedläggningshotad.

Men ökad internationell och nationell efterfrågan har bidrag till den expansion jägarförbandet nu står inför:
 - Det känns oerhört roligt för en glesbygdskommun som vår att kunna öka invånarantalet, säger kommunalrådet Jerry Johansson.

Johansson tror att många kommer att söka sig till den attraktiva och unika jägarutbildningen - i en internationell miljö med bland annat biltestindustri från hela världen:
- Arvidsjaur ar dessutom en av vinnarna, efter Danderyd och Vellinge, i SCB:s nöjdindex. Undersökningen handlar om hur bra landets kommuner är att leva i. Vi hoppas många nu tar chansen att flytta hit, säger kommunalrådet.

Mvh
Jerry Johansson
Kommunalråd i Arvidsjaur
Mobil: 070-661 55 02
-------------------------------


Bakgrund:
Försvarsmakten övergår till ett system med frivilligt rekryterade förband, innehållande heltidsanställda och deltidsanställda gruppbefäl och soldater. Det värnpliktsbaserade personalförsörjningssystemet lämnas vilande.

Jägarbataljonen i Arvidsjaur blir ett ”stående förband”. I och med det planerar bataljonen att anställa upp till cirka 50 gruppbefäl och soldater under senhösten.  Utvecklingen till stående förband kommer att pågå några år och personalvolymen ökas successivt.

Ett stående förband definieras för närvarande som en militär enhet med drygt 65 % heltidsanställda gruppbefäl och soldater, resterande del är deltidsanställda. När jägarbataljonen är slutligt uppfylld består den av cirka 215 heltidsanställda och ungefär 180 deltidsanställda gruppbefäl och soldater, förutom bataljons knappt 100 officerare.

”Den nuvarande planeringen vid Arméns Jägarbataljon innebär att tjänstgöring kan påbörjas omkring 1 oktober 2010. Förutom att personal påbörjar heltidstjänstgöring till hösten kan det bli aktuellt med ytterligare anställningar under 2011” skriver officer Johan Althén, pressansvarig vid AJB. 

Vid frågor om Jägarbataljonen:
Bataljonschef Urban Edlund
Tel: 0960-15000 vxl

Ämnen

 • Lokal/regional påverkan

Kategorier

 • utbildning
 • försvarsmakten
 • arméns jägarbataljon
 • jägarbataljonen
 • arvidsjaur
 • militär
 • värnplikt
 • fastanställer
 • soldater
 • officerare
 • nedläggningshotad
 • internationell
 • styrkor
 • subarktisk
 • vinterenheten

Regioner

 • Arvidsjaur

Kontakter

Kent Norberg

Presskontakt Informatör 0960-158 59