Pressmeddelande -

Ny organisation inom polisen ger konsekvenser för inlandet

P R E S S M E D D E L A N D E

(Kontakt: Peter Manner, lokalpolitiker och turismansvarig 070-5517500)

Arvidsjaurs kommun

2011-07-06

Árviesjávrien kommuvdna

Konsekvenser för Arvidsjaur och norrbottens inland med anledning av ny organisation inom polisen.

Anledningen till detta brev är djupt oroande rykten om de lokala

konsekvenser den pågående omorganisationen av landets poliskår kan få.

Transfersystemet, där nya poliser får tjänstgöra på mindre orter och

sedan ansöka om förflyttning, tas bort i samband med en omorganisation

av hela polisen. Alla som redan står på transferlista är garanterade

förflyttning och redan nu har tre poliser från Arvidsjaur exporterats till

kusten. Fler namn står på listan. Omflyttningarna ska vara klara till

årsskiftet. Lägligt nog pågår samtidigt en riksomfattande utredning om

polisens framtida organisation. Den ska vara klar när kvarvarande

bemanningen i små orter som Arvidsjaur antagligen ligger på ett

minimum. Målen med utredningen är högre kvalitet, ökad

kostnadseffektivitet, ökad flexibilitet och väsentligt förbättrade resultat.

Arvidsjaur har haft 13 poliser, varav 2 civila, i tjänst. Resultaten har inte

låtit vänta på sig – tryggheten har ökat och antalet brott har gått ner. Det

finns det statistik på, samma statistik man stödjer sig på när man tar

beslut som riskerar att dra ner bemanningen högst avsevärt på många

håll, vad det verkar utan någon uttalad plan på återrekrytering till de

mindre orterna. I länet kommer det förhoppningsvis att leda till fler

poliser totalt sett, men de blir placerade vid kusten. Vi missunnar inte

kusten fler poliser men detta sker utan inbjudan till diskussion eller ens,

vilket man kan tycka vore det minsta man kan begära, information till

berörda kommuner. Var finns konsekvensanalysen? Dialogen?

Arvidsjaur är en liten ort i ett stort, och i många stycken internationellt,

sammanhang. Vi arbetar aktivt för att bygga ett attraktivt samhälle.

Befolkningen ökar tack vare ett positivt inflyttningsnetto. Samarbetet

mellan lokal polis och kommunen är i allra högsta grad levande. Man

behöver dessvärre inte snegla långt innan man ser vad i det närmaste

obefintlig polisiär närvaro kan göra med ett samhälle. Är det vår

framtid?

Hur blir det med möjlighet till lokal hantering av pass? Vad händer med

brottsbekämpning, proaktivitet och möjlighet till samverkan? Inte minst:

vad säger de stora multinationella företag som valt regionen som

etableringsort? Vilka konsekvenser får det här för en av länets mest

prioriterade branscher?

Polisens egna mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i

samhället. För att kunna arbeta proaktivt och brottsförebyggande är det

nödvändigt med en organisation som mäktar med. För ökad trygghet

måste folk kunna lita på att hjälp faktiskt kommer snabbt när man

behöver den som bäst.

Även i inlandet.

För Arvidsjaurs kommun

Eivor Sandström Jerry Johansson

Kommunfullmäktiges ordförande Kommunstyrelsens ordförande

Peter Manner Sven-Olov Granlund

Kommunfullmäktiges 1:e v.ordf. Kommunfullmäktiges 2:e v.ordf.

Ämnen

  • Polisiära frågor

Kategorier

  • polis
  • omföredelning
  • indragningar
  • arvidsjaurs kommun

Regioner

  • Arvidsjaur

Kontakter

Kent Norberg

Presskontakt Informatör 0960-158 59