Skip to main content

Anläggande av skärmbassänger i Kyrkviken

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2019 09:28 CET

Nu har anläggandet av skärmbassänger vid Sävsjökanalens- och Kattvikens utlopp till Kyrkviken dragit igång. Syftet med skärmbassängerna är att minska belastningen av fosfor till sjön och på så vis förbättra Kyrkvikens vattenkvalitet. Arbetet påbörjades v.48 och väntas pågå fram till jul eller tills isen lägger sig. Om isen lägger sig innan arbetet är färdigt så fortsätter anläggandet till våren. Till våren kommer även flytande öar att komplettera skärmbassängerna som ger ett fint inslag i vattenmiljön och som även renar vattnet från lösta näringsämnen.

”Det är jätteroligt att anläggandet har dragit i gång och att skärmbassängerna äntligen kommer på plats! Det är en viktig del i arbetet mot att få en bättre vattenkvalitet i Kyrkviken. ” – Josefin Andersson, utredningsingenjör Teknik i Väst AB.

Kontaktperson vid frågor om projektet och för platsbesök: Josefin Andersson, utredningsingenjör på Teknik i Väst AB: 0570-816 21

Kontaktperson projektägare: Ida Svensson, samhällsbyggnadschef Arvika kommun: 0570-818 51

Bakgrund

Kyrkvikens vatten är av dålig kvalitet och sjön är drabbad av både övergödning och syrebrist. Bidragande orsaker är föroreningar och näringsämnen som spolas ut i sjön vid kraftig nederbörd. I och med de klimatförändringar som sker så väntas intensivare regn under kommande år. Detta orsakar i sin tur snabbare avrinning till sjön, vilket försämrar kvaliteten ytterligare.

Arvika kommun arbetar med att förbättra Kyrkvikens vattenkvalitet. Kyrkviken belastas med fosfor stötvis vid nederbörd genom att sediment i vattendrag och dagvattenledningar frigörs vid högre flöden. Kombinerat med gynnsam väderlek (sol, vindstilla) så kan detta utlösa algblomningar, något som i perioder har varit ett stort problem. Bottensedimentet i Kyrkviken är rikt på fosfor vilket medför att botten periodvis blir syrefri. Syrebristen skapar även den risk för algblomning då fosfor från bottensedimentet kan föras upp till ytvattnet.

Förbättring av Kyrkvikens vattenkvalitet är ett arbete som behöver göras i flera steg, med olika sorters åtgärder.

Utredningar av lämplig åtgärd har gjorts och åtgärden som valdes var så kallade skärmbassänger med flytande öar. En skärmbassäng består av skärmväggar som styr flödet med täta dukar och skapar en sedimenteringsvolym i bassänger där näringsämnen och föroreningar avskiljs från utflödet och belastar därmed inte Kyrkviken. På så vis minskas fosforsbelastningen på Kyrkviken. Flytande öar renar vattnet från fosfor samt lösta föroreningar.

Skärmbassängerna har tillstånd från mark- och miljödomstolen. Domarna meddelades den 18e juni 2019.

Projektet delfinansieras genom EU-projektet CATCH.

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.