Skip to main content

Arvika åter en av de tio teknikkommunerna 2019

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2019 07:50 CET

Bäst i Sverige på skötsel av parker och kontakter med invånare och riktigt högt betyg för cykelvägarna i kommunen!

Det är några av resultaten för Arvika kommun i undersökningen Kritik på Teknik 2019, som placerar Arvika på en sjätteplats bland deltagande kommuner i Sverige.

Arvika kommun rankas återigen högt när medborgarna fått tycka till om de kommunaltekniska verksamheterna i kommunen.

Stadsparken och andra parker runt om i kommunen är högt uppskattade av invånarna och det höga betyget, 95 procent positivt inställda, vad gäller parkskötsel är inte det första i år, då Arvikas stadspark, för några månader sedan, röstats fram till Sveriges vackraste.

- Arbetet med våra parker är ett tacksamt och uppskattat arbete och vi får ofta mycket positiv respons från förbipasserande när vår personal är ute och arbetar. Vi besiktigar och reinvesterar också löpande för att ha säkra och roliga lekparker, säger Mikael Engstig, vd vid Arvika Fastighets AB.

Arvikas invånare visar störst nöjdhet med sin kundtjänst bland alla kommuner. När det kommer till kommunkontakter ställs flest frågor gällande vatten och avlopp, sophämtning samt gator och vägar och 71 % uppger att de är nöjda med kontakten de haft.

Andra siffror i korthet:

  • 67 procent är positiva till standarden på gång- och cykelvägar i kommunen och nedbrutet till kategori färdmedel, är 90 procent av de som cyklar på vintern är positivt inställda.
  • 83 procent är positiva till skötseln av lekparker.
  • 94 procent är positiva till kranvattnets kvalitet.
  • 88 procent är positivt inställda till kommunens återvinningscentral (Mosseberg).

Förbättringsområden:

  • Standarden på gator och vägar, där 36 % är positiva, Trots att resultatet är högre än sverigemedel (33 %) finns här förbättringsmöjligheter.
  • Snöröjning och halkbekämpning - 64 procent positiva. Snittet i Sverige är 55 procent.
  • Information om sortering av hushållsavfall. 84 procent upplever sig bra eller mycket bra informerade, men sex procent respektive två procent anser sig dåligt eller mycket dåligt informerade.

- Utbyggnaden av gång- och cykelvägsnätet i Arvika har varit ett långsiktigt projekt och det är roligt att satsningen nu ger resultat i form av höga betyg. Vad gäller snöröjning och halkbekämpning prioriterar vi alltid gång- och cykelvägar samt huvudgator och bussleder. Flera entreprenörer anlitas för snöröjning och halkbekämpning och det är en stor logistisk utmaning att hinna vara på många platser samtidigt, säger Anna Wikstrand, biträdande kommundirektör.

- Det är väldigt glädjande att kunna konstatera att våra invånare uppskattar det jobb vi gör och vi vet att vi har ett mycket bra dricksvatten från Racken. Vi har en jättefin återvinningscentral och så har vi jobbat fokuserat med att utveckla vår kundtjänst som nu får betyget bäst i Sverige, jättekul! säger Anders Norrby, vd för Teknik i Väst och Arvika Teknik AB.

Vill du veta mer om undersökningen? Kommunrapporter och Sverigeresultat av undersökningen finns för nedladdning på Sveriges kommuner och regioners webbplats: www.skr.se

Kontakt:

Arvika kommun, Anna Wikstrand, tfn 070-604 11 01
Arvika Fastighets AB, Mikael Engstig, tfn 070-313 08 60
Teknik i Väst, Anders Norrby, tfn 070-666 17 64


Kritik på teknik är en undersökning som görs vartannat år av SKR. 2019 års enkät genomfördes på uppdrag av 102 kommuner.

Arvika Fastighets AB sköter Arvikas parker på uppdrag av Arvika kommun och personal från Teknik i Väst (tidigare Arvika Teknik) sköter underhåll och drift av kommunalt VA, renhållning och gatuskötsel på uppdrag av Arvika kommun.

Enkäten berör invånarnas betyg på gator och vägar, parker och lekplatser, vatten och avlopp, avfall och avfallshantering, samt kommuninformation och kommunkontakter.

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.