Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Först i landet med BUI

Arvika kommuns bemanningscentral är först i Sverige med att använda sig av så kallade BUI-anställningar eller Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning.

En BUI-anställning är ett yrkesintroduktionsavtal som vänder sig till personer som är mellan 19 och 24 år gamla. De ska ha examen från Vård och omsorgsprogrammet eller liknade vuxenutbildning men sakna yrkeserfarenhet från vård och omsorg. Anställningen börjar som en introduktionsanställning men övergår till en tillsvidareanställning efter ett år.

– Genom ett nära och bra samarbete med kommunens personalfunktion och Kommunal har vi lyckats bli först i Sverige med att använda BUI-anställningar. En viktig framgångsfaktor är att både arbetsgivare och fack var med på tåget från start och tillsammans jobbade vi aktivt för att inrätta ett antal BUI-tjänster, berättar Bemanningscentralens enhetschef Marita Taserud.

Anställningen ska vara uppdelad i 75 procent arbete och 25 procent handledning, utbildning och introduktion. Utbildning och introduktion kan till exempel vara att personen fördjupar sina kunskaper kring värdegrund, funktionsbevarande omsorg eller lagstiftning och anmälningsskyldighet. Det kan även vara kompetensutveckling inom ett område som är anpassat efter verksamhetens behov, till exempel demens, palliativ vård eller psykisk ohälsa.


Varför anställa på BUI? 

Att anställa en person på BUI innebär att ge en utbildad och arbetsmotiverad person möjligheten till en trygg och regelbunden anställning och inkomst direkt efter utbildning. Arbetstagaren får bredare kompetens under anställningstiden genom utbildnings- och introduktionsinsatser. Och blir därför mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Syftet med avtalet är att förbättra arbetssituationen för nyutbildad vård- och omsorgspersonal vilket i sin tur kommer att leda till ett mer attraktivt yrke, högre status och förhoppningsvis fler sökande till utbildningen. Det är Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal och Pacta som har tecknat yrkesintroduktionsavtalet för att fler unga ska få jobb och utbildning inom vård och omsorg.


Mer information:
Marita Taserud, enhetschef Arvika kommun, tfn 0570-727808

Ämnen

Kategorier

Regioner


Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Medborgarfokus, stolthet, resultatinriktning, öppenhet och förnyelse är Arvikas värdeord.

Arvika kommun
Östra Esplanaden 5
671 81 Arvika