Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hög tid att mota snigeln i grind!

Nu är det vår och mördarsnigeln är på väg in i våra trädgårdar igen, med stora problem till följd. Det finns dock saker du kan göra för att minska problemet. Om du är ute i god tid, det vill säga!

Den snigel som ställer till mest problem för oss i Sverige är spansk skogssnigel, även kallad mördarsnigel. Den liknar vår svarta skogssnigel, men är oftast brun eller orangefärgad. Nu är det hög tid att börja plocka bort de första sniglarna i trädgården! Då minskar risken för att de ska hinna föröka sig.

Att inte spansk skogssnigel är ett bekymmer i Spanien och Portugal, där den kommer ifrån, beror på att den riskerar att torka ut i det varma klimatet. Snigeln gynnas av Sveriges fuktigare och svalare förhållanden. Mördarsnigeln sprids genom att man flyttar eller köper plantor med snigelägg i jorden. Den har importerats hit och hör inte hemma i den svenska ekologin. Finns det då något vi kan göra för att minska snigelproblemet?

Här följer några tips:

Skölj av rötterna på köpta eller flyttade växter så att inte snigelägg eller småsniglar följer med plantorna. På så vis försvåras spridningen. Äggen ser ut som små, nästan genomskinliga pärlor och läggs i klumpar.

Har sniglarna ändå kommit in i trädgården, försök samla in dem. Var särskilt observant tidigt på säsongen innan sniglarna hinner föröka sig. De är lättast att hitta på morgon och kväll då fuktigheten är hög och de är mer aktiva. Titta i och runt komposten, under brädor, krukor med mera. Det är på sådana platser som sniglarna gömmer sig för att söka skydd mot uttorkning och för att lägga sina ägg. Eller varför inte gillra en "snigelfälla"? Sniglarna lockas till dofter av jäst eller ruttet. Lockbeten i snigelfällor kan därför vara öl eller till exempel döda sniglar.

För att sedan oskadliggöra sniglarna, använd sax, kniv, kokande vatten, häll salt på dem eller samla dem i en påse som du sedan stoppar i frysen.

Tänk på att:
Kompostera i isolerade behållare. Sniglar kan inte föröka sig om temperaturen överstiger 35 grader vilket gör att sniglar inte förökar sig i en väl fungerande sluten kompost. Undvik däremot att ha öppna trädgårdskomposter och "skräphögar". De ger sniglarna föda, skydd under torrperioder och där förökar de sig bra.

Man kan också pröva att strö tjocka strängar av släckt kalk (kalciumhydroxid, Ca(OH)2, aska, granbarr eller sågspån runt trädgårdslandet som sniglarna måste krypa igenom. Nackdelen är att dessa barriärer måste förnyas efter regn eftersom de då täcks av en vattenfilm som sniglarna kryper över.

Dyrbara och ömtåliga växter vill man skydda lite extra. Runt dessa kan man sätta upp ett "snigelstaket" av böjd zink- eller kopparplåt som djuren inte kan krypa över. Plåten ska vara 0,8 mm tjock och 40 cm hög samt vara nedgrävd till hälften och överkanten ska vara dubbelt böjd. Dubbla eltrådar med svagström fastsatta på en träram eller liknande kan också stoppa sniglarnas framfart.

Numera finns också förhållandevis miljövänliga snigelbekämpningsmedel som har god effekt, åtminstone för att hejda den kraftiga förökningen. Medlen består av järnfosfat i form av små pellets. När sniglarna äter av medlen tappar de aptiten, drar sig undan och dör. Detta dödar dock även andra sniglar som inte är ett bekymmer för oss.

För mer information kontakta: Miljöskyddsinspektör Ann-Christin Karlsson, mobil 070-3547738

Utgivare: Information, Arvika kommun, redaktör Eva Mikaelsson, tfn 0570-816 16, 816 00 vx.
På kommunens hemsida finns alla publicerade pressmeddelanden.
Du kan också löpande få besked om nya pressmeddelanden via RSS-flöde.

 

 

Ämnen

Regioner

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Medborgarfokus, stolthet, resultatinriktning, öppenhet och förnyelse är Arvikas värdeord.

Arvika kommun
Östra Esplanaden 5
671 81 Arvika