Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lyckade aktivitetsprojekt inom Vård och omsorg

Våren 2011 sökte och fick Arvika kommun medel för att starta utvecklingsprojekt inom Vård och omsorgs verksamheter. Personalen gavs då möjligheten att söka pengar för att kunna genomföra projekt som skulle stärka kvalitetsarbetet och ge brukarna en mer meningsfull vardag.

Syftet var att ta till vara alla de goda idéer som brukare och personal har. Den viktigaste delen i projektets process var just dialogen mellan brukare och vårdgivare. Brukarens behov och önskemål skulle också styra ansökningarna.

Målet med de olika projekten var att förbättra brukarnas hälsa och välbefinnande samt att ge brukarna en mer meningsfull vardag. Utöver detta var målet ett utvecklat arbetsinnehåll för personalen samt att komma fram till bra exempel som kan inspirera andra både inom organisationen och externt.

Nu börjar resultat och redovisningar av projekten trilla in från boenden, hemtjänst, daglig verksamhet och personlig assistans. Ett av projekten som slagit väl ut har namnet Aktivering och stimulering med hund. I hemtjänstgruppen Solberga bedrev fyra personal ett hundprojekt under våren där de hade med sig sina egna hundar till utvalda hembesök. Att hundarna var uppskattade var uppenbart för alla inblandade. För några blev hunden ett samtalsämne som man återkom till även efter besöket och för några blev hunden den extra motivation man behövde för att kliva upp ur sängen eller komma ut på promenad. Både personalen och de personer som fick hundbesök skulle gärna fortsätta med detta arbete även framöver.

På Ängsgatans gruppboende genomfördes en mycket lyckad tredagarsresa till Stockholm med besök på bland annat Skansen och Gröna Lund.

På boendet Vågen plan 1 sökte och fick man bidrag till flera minde projekt som skulle skapa större trivsel och öka kvaliteten på de dagliga aktiviteterna. Man satsade på att skapa en trivsam utemiljö med guldfiskar i fontänen, blommor och växter. Där har man bland annat haft konstcirkel i somras och bjudit anhöriga på grillning. Ny fiskeutrustning resulterade i två fisketurer i somras och frisörsalongen Papiljotten har fått påfyllning av material. Man köpte också in fyra årskort till Fordonsmuseet och Rackstadsmuseet, tack vare att de inte var personbundna har flera personer kunnat besöka muséerna under året.

Flera av aktivitetsprojekten har nu övergått till aktiviteter i den ordinarie verksamheten.

Mer information:
Kristin Norrgård, avdelningschef Särskilt boende
40. Vård och omsorg, 671 81 Arvika
Tfn: 0570-828 51 070-214 14 54

Ämnen

Kategorier

Regioner

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Medborgarfokus, stolthet, resultatinriktning, öppenhet och förnyelse är Arvikas värdeord.

Arvika kommun
Östra Esplanaden 5
671 81 Arvika