Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu kommer Nattpäron till Arvika!

Under perioden 20 november - 6 december besöker vandringsutställningen Nattpäron Arvika.
Nattpäron - på väg mot små och stora berättelser består av en vandringsutställning, en bok och programverksamhet. Satsningen är ett idésamarbete mellan Riksutställningar, Rabén & Sjögren och Bonnier Carlsen. Nattpärons olika delar är tänkta att komplettera varandra. Författaren Johan Althoff står för manus för utställningen och boken, Johan Killgren för utställningens gestaltning. Boken formges av Sarah Sheppard som också illustrerar tillsammans med Robert Nyberg. De har även gjort bilder i utställningen.

Mobila rummet Utställningen Nattpäron är den första utställningen byggd för Riksutställningars nya mobila utställningsrum.Utställningsytan uppgår till ca 90 m². Det Mobila rummet är ett trailerekipage, 17 m långt och 2,55 m brett, ritat av arkitekt Love Arbén.

Utställningens innehåll och gestaltning Nattpäron är en utställning om berättandets möjligheter som vill ge besökaren lust och tilltro till sin egen förmåga att se, tänka och berätta. Utställningen gestaltar de fyra byggstenar som en berättelse består av: PERSON, VILJA, PROBLEM och PLATS. Dessa har fått varsitt tematiskt rum. Utställningen är scenografiskt uttrycksfull, rik på bilder, ting och ord, ljus och ljud och ger besökaren många tillfällen att pröva berättandets byggstenar och dramaturgi. Den innehåller flera olika berättarmaskiner med bilder och ord, myllrande scenerier med modellfigurer, arkiv att botanisera i, masker att pröva, ljudberättelser som framkallar inre bilder att lyssna på, hemlighetsfulla luckor och skåp att öppna, ett litet världsbibliotek där man också kan lyssna till sagor och ta del av berättelser från hela världen. Nattpäron är en utställning som erbjuder gränslösa möjligheter till experiment och utforskande. Målgruppen är i första hand barn mellan nio och tolv år men besökare i alla åldrar har behållning av utställningen.

Dagtid är Nattpäron bokad för skolklasser i år 3 och 4, då Monika Jansson och Kaisa Kjönsberg tar emot barnen. På eftermiddagar, lördagar och skyltsöndagen är allmänheten välkommen att besöka utställningen som kommer att finnas på parkeringen mellan järnvägen och Järnvägsgatan.
Nattpärons besök i Arvika kommun är ett samarbete mellan två enheter i Lärande och stöd: Biblioteket och Barn och ungdom 1-16 år.

Utställningen invigs torsdag 20 november av Lars-Ove Jansson, vice ordförande i Utskottet för Lärande och Stöd. Hagaskolans 3:a blir första klass att få gå upp för trappan till Nattpäronland.


För mer information kontakta: Monika Jansson mob 070-212 44 22, Kaisa Kjönsberg mob 070-532 24 24 el Sara Kvistblom tfn 818 47.

Ämnen

Regioner


Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Medborgarfokus, stolthet, resultatinriktning, öppenhet och förnyelse är Arvikas värdeord.

Arvika kommun
Östra Esplanaden 5
671 81 Arvika