Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nyföretagandet i Arvika ökar

Nyföretagandet i Arvika ökade under 2011 jämfört med tidigare år. Antalet steg från 94 företag år 2010 till 113 nya företag under 2011. Det är en ökning med drygt 20 % på bara ett år.

Den siffran kan jämföras med andra kommuner i samma grupp som Arvika tillhör, Varuproducerande kommuner, som visar en blygsam ökning på 2,3 % i snitt. Men det är också en stark ökning jämfört med hela landet som visar en ökning på 6,5 % av nya företag.

Arvika kommun har lämnat sitt bidrag till utvecklingen genom att erbjuda nyföretagarkurser, inspirationsträffar, nätverk för företagare, stöd och rådgivning. Flera insatser har gjorts i samarbete med projektet ”Det Företagsamma Värmland” som drivs av Region Värmland. Det arbetet fortsätter under 2012 tillsammans med information och insatser kring valfrihet i vården, där kommunen hoppas på nya entreprenörer inom tjänstesektorn.

En tvärsektoriell arbetsgrupp inom kommunen stödjer också den kreativa sektorn för att få fler kulturella och kreativa näringar. Vidare samarbetar kommunen med lokalavdelningen för Handelskammaren i Arvika och centrumföreningen Aktiva Arvika för att förbättra villkoren för företagande.

– Mycket glädjande att vi nu ser en ökning. Visionen för Arvika är att bli en av landets mest attraktiva kommuner, och det här är ett steg mot visionen, säger Leila Ekman, utvecklingschef på Arvika kommun.

Källa: "Nyföretagarbarometern av NyföretagarCentrum".

Mer information: utvecklingschef Leila Ekman, Kommunledningsstaben Arvika kommun, tfn 073-271 18 62 eller näringslivsutvecklare Jonas Andersson, tfn 070-281 13 09.

Ämnen

Taggar

Regioner


Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.