Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Trygghetsvandring i Arvika

Den 30 januari genomfördes den första av flera trygghetsvandringar i Arvikas innerstad. Syftet med trygghetsvandringarna är att tillsammans identifiera och finna möjliga lösningar på platser som anses som otrygga, men även att få en förståelse för varandras roller när det kommer till trygghetsfrågor. Den genomfördes med representanter från kommunens verksamheter, kommunala bolag och kommunstyrelsen. På denna trygghetsvandring var även representanter från privata fastighetsbolag, polisen i Arvika och Aktiva Arvika inbjudna.

Under vandringen kunde deltagarna tillsammans belysa de platser som upplevdes som otrygga och av vilka anledningar. Här pekade man på mörka parkeringsplatser eller gångvägar med trasig belysning som kan upplevas som otrygga. Men under vandringen kunde även goda exempel till trygghetshöjdande åtgärder uppmärksammas, som exempelvis Tivoliplatsen.

Nästa trygghetsvandring anordnas den 19 februari dit representanter från allmänheten är inbjudna, däribland Pensionärsrådet, Handikapprådet, elevråd, socialförvaltning och Lärande och stöd. Till denna trygghetsvandring bjuds även pressen in för att närvara.

Initiativet till trygghetsvandringen initierades av Aktiva Arvika i samarbete med kommunens säkerhetssamordnare och kommunpolis. Tanken är att fler vandringar kommer att anordnas, där fler där fler representanter från allmänheten får möjligheten att delta.

Vid trygghetsvandringen den 19 februari får pressen gärna ansluta och gå med.
Tid: 18:00
Plats: Samling vid Ritz

För mer information, kontakta säkerhetssamordnare Elin Fredriksson, tfn 0570- 817 72 eller e-post elin.fredriksson@arvika.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Medborgarfokus, stolthet, resultatinriktning, öppenhet och förnyelse är Arvikas värdeord.

Arvika kommun
Östra Esplanaden 5
671 81 Arvika