Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinformation

Bakgrund: Polisen i Värmland meddelade att den 13 maj 2006 kl 7.23 inkom ett larm till polisens kommunikationscentral om att två kvinnor knivskurits i Arvika. Mannen i familjen hade lämnat platsen och anträffades senare död. De skadade är hustrun och mannens mor, vilka fördes till sjukhus med knivskador. Bådas tillstånd uppges vara stabilt och inte livshotande. Åtgärder: Ambulansverksamheten i Arvika fick första larmet om händelsen 7.21 lördag morgon. Från kommunens sida har man, sedan man fått information om händelsen, ägnat sig åt att kartlägga behovet av, planera och genomföra olika former av krisstödsinsatser. Insatserna och erbjudande om insatser har riktat sig till de drabbade, deras anhöriga och arbetskamrater. Barn- och utbildningsförvaltningen hade under lördag eftermiddagen ett möte med den närmast berörda skolpersonalen för att kartlägga läget och diskutera krisstödsåtgärder när det gäller skolsituationen kring de två barnen i familjen. Den som känner behov av krisstöd kan ringa tfn 0570- 814 80 till krisstödsgruppen. Arvikas församlingshem på Cisterngatan har öppet söndag kl 14-17 och måndag 18-20. Mer information: JanÅke Hermansson, 070-311 78 43 Göran Bryntesson, 070-560 91 44

Ämnen

Regioner


Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.

Arvika - en kommun med rörlighet

Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan. Inom kommunens gränser bor runt 26 000 människor.

Att stå stilla är detsamma som att gå bakåt - Arvika är en kommun i rörelse framåt. Här finns en förmåga att skapa något nytt när gammalt går i graven. Och det som skapas håller hög kvalitet. Vare sig det handlar om konst och musik eller tjänster och industriprodukter. Det finns också en hög livskvalitet i kommunen, där närhet mellan människor ger trygghet och en balans i tillvaron.

Medborgarfokus, stolthet, resultatinriktning, öppenhet och förnyelse är Arvikas värdeord.

Arvika kommun
Östra Esplanaden 5
671 81 Arvika