​Arwidsro vidhåller rätten att få sitt förslag till ny styrelse prövat av extra bolagsstämma. Oasmias beslut att ställa in extra bolagsstämman den 25 januari utgör ytterligare en överträdelse av aktiebolagslagen.

Dokument -

​Arwidsro vidhåller rätten att få sitt förslag till ny styrelse prövat av extra bolagsstämma. Oasmias beslut att ställa in extra bolagsstämman den 25 januari utgör ytterligare en överträdelse av aktiebolagslagen.

​Arwidsro vidhåller rätten att få sitt förslag till ny styrelse prövat av extra bolagsstämma. Oasmias beslut att ställa in extra bolagsstämman den 25 januari utgör ytterligare en överträdelse av aktiebolagslagen.
  • Licens: All rights reserved
    Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).
  • Filformat: .pdf

Presskontakt

Peter Zonabend

Presskontakt VD 070 496 32 78

Relaterat innehåll