Skip to main content

Arwidsro Samhällsfastigheter förvärvar projektfastighet i Norrtälje Hamn

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2019 10:01 CEST

Arwidsro Samhällsfastigheter förvärvar Kv Brädgården 1 i Norrtälje Hamn, ett projekt som Index Residence AB utvecklat. Projektet innefattar ett äldreboende om 80 bostäder med Humana som hyresgäst och parkeringsgarage samt tre lokaler i markplan.

”Vi är glada över att nu komma igång med vårt första projekt. Index har gjort ett utmärkt arbete i utvecklandet av Norrtälje hamn och vi ser med detta möjligheter att kunna fortsätta utveckla samhällsfastigheter i Norrtälje med omnejd.” – säger Tobias Kjellin, Affärsområdesansvarig, Arwidsro Samhällsfastigheter.

Fastighetens läge precis vid Norrtälje Hamn kombinerar en fantastisk utsikt och läge med ett lugn och harmoni. Utformningen av byggnaden har skett tillsammans med omsorgsbolaget och huvudhyresgästen. Humana lägger stor vikt i utformningen som funktionerna i såväl lägenheterna som de gemensamma ytorna. Gym, bastu och gemensamhetslokaler med takterrass, varje avdelning har ett stort gemensamt kök och vardagsrum. Dessutom finns det en gemensam terrass och balkong på varje våningsplan. Ambitionen är att byggnaden ska bli miljöcertifierad med beteckningen silver. Projektet påbörjas våren 2019 och planeras färdigställas till våren 2021.

Norrtälje kommun är en snabbt växande kommun där omvandlingen av hamnområdet är Norrtäljes största stadsutvecklingsprojekt någonsin – en naturlig förlängning och fördubbling av Norrtäljes stadskärna. I Norrtälje Hamn ligger ett stort fokus på att det offentliga rummet ska vara attraktivt, socialt och tryggt. Norrtälje Hamn byggs med ett hållbarhetstänk i hela processen, vilket avspeglas i stort och smått, från den övergripande strukturen och funktionerna till bostadskvarteren och utformningen av det offentliga rummet.

Som Norrtäljebo är det ynnest att få vara en del i att utveckla Norrtälje Hamn tillsammans med Humana, en operatör som vi delar värderingsgrund med” – säger Magnus Ekman, Marknadsansvarig, Arwidsro Samhällsfastigheter.

Kort om Arwidsro Samhällsfastigheter

Arwidsro Samhällsfastigheter utvecklar och förvaltar vad vi anser vara samhällets viktigaste byggnader; förskolorna där de minsta formar sina första minnen utanför hemmet, skolorna där elever och lärare ska ha de bästa förutsättningarna för lärande, LSS-boende där de som behöver stöd och hjälp i sin vardag samtidigt som deras privatliv respekteras och äldreboenden värdiga de liv som levs där.

Genom långa perspektiv på vårt ägande kan vi tillsammans med våra hyresgäster arbeta långsiktigt och utveckla attraktiva livsmiljöer. Vår förvaltning tar alltid sikte på hållbar drift och bestående livscykel.

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra. VI SKAPAR BESTÅENDE LIVSMILJÖER. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i den framtid som vi värnar om.

Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se helheten och drivs av att ta fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 

Bifogade filer

PDF-dokument