Pressmeddelande -

Ascomsystem checkar in transporterna till en av Europas modernaste lageranläggningar

Hösten 2006 står ICA:s modernaste distributionsenhet klar i Helsingborg. Det blir ett fullsortimentslager på 63 000 kvadratmeter. Man räknar med att 300-400 fordon kommer att lasta eller lossa – per dygn. Ascom har fått uppdraget att leverera trafikstyrningssystemet till incheckningen av fordonen. ICA:s nya lageranläggning i Helsingborg blir en av de mest automatiserade och logistiskt avancerade distributionsenheterna inom livsmedelsbranschen i Europa och kommer betjäna hela södra Sverige. – Flödet av varor in och ut kommer att vara mycket stort och vi är väldigt beroende av precision när det gäller tid, säger Lennart Forsberg, logistikchef för ICAs nya distributionsenhet i Helsingborg. ICA har valt Ascom som leverantör av trafikstyrningssystemet. Ascoms system innebär att förarna tilldelas, via en incheckningsterminal, antingen en utskrift för direkt styrning till en gate eller en bärbar textmottagare som föraren tar med sig till en väntplats för fordon. När det blir aktuellt att köra fram till en gate får föraren information om gatenummer till textmottagaren. – Systemet, som vi utvecklat tillsammans med ICA, möjliggör en effektiv hantering av fordonen. Fler fordon får plats på väntplatsen och den väntande föraren uppfattar snabbt anropet även om han/hon till exempel lagt sig för att vila, säger Fredrik Garpemyr, kundansvarig säljare på Ascom. Det nya systemet ska vara i drift den 1 oktober då verksamheten på den nya distributionsenheten startas. – Det är mycket värdefullt för oss att vi nu kan hantera transporterna på ett tidseffektivt sätt, inte minst eftersom en stor del av det vi transporterar är färskvaror, säger Lennart Forsberg. För mer information, kontakta: Fredrik Garpemyr kundansvarig säljare Ascom Wireless Solutions, Försäljning Sverige, tfn 031-55 95 51, fredrik.garpemyr@ascom.se www.ascom.se/ws Lennart Forsberg, ICA, Logistikchef Helsingborg, tfn 042-18 92 56 processindustrin och säkerhet & service, med mer än 70 000 installerade system i Västeuropa, där Volvo, BMW, Marriott, AstraZeneca och SCA är några av kunderna. Företaget utvecklar och installerar kundanpassade lösningar för snabbare respons i verksamheten genom smart integration med kundernas existerande system. Lösningarna kan innehålla både meddelandehantering, larm, och mobilitetsplattformar för tal och datakommunikation. Företaget grundades i 1955 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Ascom Wireless Solutions är idag en division inom den schweiziska Ascomkoncernen.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT