Pressmeddelande -

Tystare vårdmiljö med ny patientserver från Ascom

Nu lanserar Ascom en kraftfull Patientserver som ger en tystare vårdmiljö, ett flexiblare arbetssätt samt ökar personalens tillgänglighet.
– Patientservern är en del av Ascom LeanCARE, vårt erbjudande för effektivare vård, säger Stefan Blomén, säljare inom Health Care på Ascom.

 Sjukvården försöker hela tiden utveckla sina verksamheter så att vården sker nära patienterna och så störningsfritt som möjligt. Här kommer Ascoms Patientserver in i bilden. Den medger att kallelsesignalsystemet blir helt tyst, helt enkelt en privatsak mellan patient och ansvarig personal.

– Patientanropet går direkt till de handenheter – personsökare eller telefon – som är fördefinierade i Patientservern. Ingen i personalen behöver gå ut i en korridor för att se om kallelsen gäller dem, utan de medarbetare som ansvarar för patienten får kallelsen, läser och accepterar den via handenheten, säger Filip Wängqvist, projektledare Applikation och Integration på Ascom.

 Observera att kallelsen inte nollställs bara för att exempelvis en sjuksköterska svarat ja på sin handenhet. Kallelsen loggas och förblir aktivt i systemet tills sjuksköterskan närvaromarkerat sig inne i patientrummet via en knapptryckning, eller genom att hålla sitt ID-kort framför Ascoms passiva RFID-läsare i rummet.
– Det här innebär en tystare arbetsmiljö, vilket personal ofta uttryckt önskemål om, säger Stefan Blomén.

 Vårdpersonalen får dessutom ett flexiblare arbetssätt eftersom de kan röra sig friare med handenheten som informationsbärare, jämfört med att behöva hålla koll på informationstavlor ute i korridorerna.
– Rent kommunikationsmässigt är personalen alltid tillgänglig, säger Filip Wängqvist.

 Kärnan för att få systemet att fungera ligger i att koppla ihop vårdpersonalen med specifika patienter i Patientservern. Då håller systemet reda på vilket eller vilka patientrum exempelvis en sjuksköterska ansvarar för när patientkallelsen sänds ut, och skickar ut kallelsen till rätt person.

 Det går också att lägga in och spara arbetsscheman för olika arbetslag, till exempel för dag-, kvälls- och nattarbete. Det görs enkelt via Patientserverns webbgränssnitt. Sedan är det bara att aktivera rätt schema. Patientservern håller reda på vilka som ansvarar för vilka rum vid olika tidpunkter på dygnet.
– Och om någon i personalen är sjuk är det enkelt att via applikationen ändra så att det är full personaltäckning för alla rum, säger Filip Wängqvist.

 Systemet innehåller också en eskaleringskedja, det vill säga om den först påkallade personalen inte kan acceptera kallelsen går den vidare till en eller flera personer. Och om det inte räcker kan kallelsen gå ut till alla på hela avdelningen.
Avdelningen bestämmer själva hur många nivåer de vill använda sig av.

Centralsjukhuset i Karlstad använder den senaste versionen av Ascoms Patientserver i sina två nybyggda avdelningar för akutvård och psykiatri.

 – Midroc Electro, som är elentreprenör i byggnationen gjorde en upphandling på kallelsesignalsystem för de båda husen och företaget fann att Ascoms erbjudande var det som bäst svarade mot deras och slutkundens förväntningar och önskemål, säger Stefan Blomén.

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • patientserver
 • trådlös internkommunikation
 • personsökare
 • trådlösa telefoner
 • trådlös telefoni
 • rfid
 • patientkallelse
 • kallelsesignal
 • leancare
 • tyst vårdmiljö
 • ascom
 • ip-baserad
 • ip-dect
 • ip-telefoni
 • talkommunikation
 • patientanrop
 • centralsjukhuset i karlstad

Ascom Wireless Solutions är marknadsledande inom trådlös internkommunikation för bl a sjukvården, tillverknings- och processindustrin samt säkerhets- och servicebranscherna. Mer än 75 000 system är installerade hos ledande företag och offentliga verksamheter runt om i världen. Företaget erbjuder ett brett sortiment av professionella kommunikationslösningar. Tillförlitlig kommunikation av tal, meddelanden och larm säkerställs genom egen produktutveckling och implementering av etablerade standards såsom DECT, IP-DECT och VoWLAN i kombination med integration av kundernas befintliga informationssystem.

Företaget grundades på 1950-talet och har sitt huvudkontor i Göteborg med totalt 1 160 anställda världen över. Ascom Nordic är en del i Ascom Wireless Solutions som är en del av Ascomkoncernen och som är listad på den schweiziska börsen. Ascom Nordic har 117 anställda.

Kontakter

Stefan Blomén

Försäljningschef, Ascom Sweden 031 55 94 00

Fredrik Garpemyr

Account Manager Industry 031-55 94 00