Pressmeddelande -

Motek lanserar två nya oljefria lättviktskompressorer från Bostitch

Aspelin-Motek AB (Motek) utökar sitt breda program med bl a luftdrivna  maskiner från Bostitch med två nya oljefria kompressorer från samma tillverkare. Båda kompressorerna har utvecklats speciellt med tanke på att de ska vara lätta och enkla att flytta runt på en byggarbetsplats där det t ex krävs förflyttningar mellan olika våningsplan.  

När Motek under förra året lanserade ett antal nya dyckert- och spikmaskiner från Bostitch var låg vikt en av de största nyheterna.  Bostitch har i utvecklingen av sina nya produkter haft stort fokus på att förbättra ergonomin, underlätta arbetat och reducera arbetsbelastningen. Detta gäller även för de nya kompressorer för tryckluftverktyg som Motek nu lanserar på den svenska marknaden. Bostitch nya kompressormodell MRC-6E väger endast 11 kilo. Bostitch RC-10E är lite tyngre, 18 kilo, men samtidigt kompakt vilket gör att även den kompressorn är lätt att flytta runt på en arbetsplats.

Att MRC-6E är en oljefri kompressor gör att den kräver mycket litet underhåll. En tryckluftsregulator gör det enkelt att anpassa arbetstrycket till aktuellt arbetsmoment och exempel på användningsområde för MRC-6E är dyckert- och klammermaskiner, fogsprutor men också andra luftverktyg. Cylindervolymen är 170 l/min och max arbetstryck 8 bar. Fri avgiven luft vid 7 kg/cm2 är 75 l/min och kompressorn är försedd med två manometrar som visar aktuellt tryck i tanken, som har en volym på6 liter, samt arbetstryck. En skyddsrörram med handtag gör det enkelt att bära med sig MRC-6E. Ramen skyddar också kompressorn från t ex fallande föremål.

Bostitch nya kompressor RC-10E är också den oljefri och lite tyngre jämfört med MRC-6E, men ett gummihandtag och det kompakta formatet gör den ändå enkel att flytta runt på en arbetsplats. En fördel är också att kompressorn kan användas både vertikalt och horisontellt.

RC-10E har en cylindervolym på 216 l/min och fri avgiven luft vid 6 kg/cm2 är 90 l/min. Max arbetstryck är 10 bar och kompressorns kapacitet gör att den rekommenderas för användning av en rak- eller rundbandad spikmaskin, alternativt två stycken dyckert- eller klammermaskiner (kräver Y-koppling). Även RC-10E  är försedd med tryckluftsregulator och två manometrar som visar trycket i tanken, med en volym på10 liter, samt arbetstryck. Kompressorn har också en skyddande rörram.


Bilder och annat pressmaterial finns på www.motek.se under ”Media/Press”. För mer information kontakta:

Fakta om Aspelin-Motek AB och Motek-koncernen

Aspelin-Motek AB (Motek) har sedan 1979 som direktleverantör marknadsfört verktyg och infästnings-produkter till främst bygg- och anläggningsbranschen samt pall- och emballageindustrin i Sverige. Sedan 1986 ägs företaget av koncernen Motek AS i Norge som även har dotterbolag i Danmark och Finland. Koncernen har en årsomsättning på cirka 600 MSEK och drygt 220 medarbetare.

Motek i Sverige marknadsför produkter från Bostitch (spikmaskiner och kompressorer), Protool (elverktyg för byggbranschen), Stanley Fatmax Xtreme (handverktyg), Gjerdesågen (bl a bygg- och montagesågar) samt Moteks egna sortiment med infästningsprodukter. Huvudkontor, centrallager, försäljnings- samt serviceavdelning ligger i Eskilstuna. Motek är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2000 samt miljöcertfierat enligt ISO 14001:2 001.


Ämnen

  • Byggnadsindustrin, branschfrågor

Kategorier

  • kompressor
  • byggarbetsplatser
  • lättviktskompressorer
  • oljefria
  • tryckluftsverktyg
  • tryckluftsmaskiner
  • tryckluftsutrustning

Kontakter

Daniel Forslund

Presskontakt Marknadskoordinator 076-5452005