Gå direkt till innehåll
– Jag ser fram mot att ta säkerhetsansvaret för Skandinavien, säger Per Almberg.
– Jag ser fram mot att ta säkerhetsansvaret för Skandinavien, säger Per Almberg.

Nyhet -

Per Almberg – säkerhetschef på ASSA ABLOY Opening Solutions

ASSA ABLOY Opening Solutions stärker sin skandinaviska organisation genom att tillsätta Per Almberg som säkerhetschef för regionen. Per har jobbat med säkerhetsfrågor inom ASSA ABLOY-koncernen sedan 2014, bland annat som ansvarig för informationssäkerhet på divisionen för Europa, Mellanöstern och Afrika.

– Jag ser fram mot att ta säkerhetsansvaret för Skandinavien. Vi som arbetar med säkerhet lever i en intressant tid, säger Per Almberg. På kort tid har – dessvärre – både krig och pandemier blivit en reell verklighet som vi måste ta hänsyn till. I dag behöver vi vara redo att snabbt agera och anpassa oss.

ASSA ABLOY har en lång rad viktiga kunder, till exempel inom telekom, energi och offentliga verksamheter. Säkra accesslösningar är i regel högt upp deras agendor.

– I min roll ingår bland annat att identifiera säkerhetsrisker gentemot ASSA ABLOYs verksamhet och rekommendera effektiva åtgärder för att möta krav på efterlevnad, motståndskraft och kontinuitet. Vi ser nu att det internationellt sett kommer nya regleringar för cybersäkerhet nästan varje månad, berättar Per.

Han menar att en bred syn på säkerhet är nödvändig i dag. Allt hänger ihop:

– Vi kan inte stirra oss blinda på specifika risker, utan behöver för framtiden ta höjd för ett helt nytt normalläge. De riskanalyser vi gör behöver ha konsekvenser och påverkan på affärsverksamheten som utgångspunkt snarare än bara sannolikhet för att risker ska inträffa.

Per pekar på den fysiska säkerheten som lika viktig utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv som motsvarande IT-säkerhetslösningar. Obehörig fysisk åtkomst kan resultera i IT-säkerhetsincidenter, att känslig information äventyras, förstörs eller röjs.

Men den viktigaste komponenten är kanske vi själva.

– Det låter som en klyscha, och vi har hört det många gånger förr, säger Per. Ändå är det så viktigt att betona att individen är både vår största risk och tillgång. Vi gör misstag för att vi inte förstår eller har kompetens, vi är sårbara för påtryckningar och även innanför skydden är säkerhetsmedvetandet avgörande.

Per avslutar med några av sina bästa tips:

– Utbilda medarbetarna regelbundet om varför säkerhet är viktigt i er organisation. Håll varandra uppdaterade om säkerhetsfrågor och dela information. Ha en öppen dialog om eventuella sårbarheter och uppmuntra till att påtala brister. Se till att ledningen är med på tåget och låt säkerhetsarbetet utgå från affärsmålen.

Ämnen

Kontakter

Björn Larsson

Björn Larsson

Presskontakt Marketing & Communications Manager +4670 766 75 85

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden är en del av den skandinaviska regionen i divisionen EMEIA och ingår i ASSA ABLOY-koncernen som är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Koncernen har ca 46 000 anställda och en omsättning på drygt 68 miljarder SEK.

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB
Kungsgatan 71
632 21 Eskilstuna
Sweden