Nyhet -

Effektivare domstolsprocesser med elektroniska signaturer

Regeringen gick ut med en proposition till riksdagen i Juni 2020 med flera förslag som ska underlätta, effektivisera och digitalisera domstolsprocesser. Med de digitala insatserna är målen minskad pappershantering vilket i sin tur frigör resurser, effektiviserar mål- och ärendehanteringar, ger god service till medborgarna samtidigt som verksamheten kan arbeta med fortsatt hög kvalitet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Bland annat föreslår regeringen att:

 • Ansökningar enligt rättegångsbalken, stämningsansökningar i tvistemål och rättegångsfullmakter ska få utfärdas fullt digitalt. Ansökningarna ska i så fall skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift.
 • Krav på att en part ska spara och lagra papperskopior kommer att tas bort.

Assently har erbjudit säkra e-signaturer och e-legitimeringar till offentliga sektorn och näringslivet sedan 2011. Eftersom vi har lång erfarenhet är vi en betrodd partner och som har ordning och reda när det kommer till säkerhet och GDPR. Med E-sign skickar, signerar och lagrar du olika avtal och digitala dokument. 

Kontakta oss så berättar vi mer. 

Ämnen

 • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

 • datasäkerhet
 • digitala signaturer
 • iso
 • e-signering
 • digitaliseringen
 • assently
 • elektronisk underskrift
 • digitala domstolar

Kontakter

Linda Ahrgren

Presskontakt CEO