Gå direkt till innehåll
Anpassad utveckling för mindre banker med Assentlys identifieringstjänst

Pressmeddelande -

Anpassad utveckling för mindre banker med Assentlys identifieringstjänst

Sparbanken Rekarne, med tre kontor i Eskilstuna och Strängnäs, har gått i spetsen för att utveckla digitala lösningar för bankens verksamhet och dess kunder. Bankens enkla och effektiva systemstöd har nu spritts till andra sparbanker runt om i Sverige.

– Det är inte alltid som stora bankers system riktigt motsvarar den lilla bankens behov, berättar Torbjörn Larsson. VD och verksamhetsutvecklare, Rekarne Finansutveckling. Vi är ett litet företag och kan svänga ganska fort. Vi kan blicka framåt och snabbt utveckla verksamheten i enlighet med vad kunderna behöver.

Rekarne Finansutveckling ägs gemensamt av Sparbanken Rekarne och Eskilstunaföretaget Viaduct, som sedan början av 1990-talet utvecklar lösningar för elektronisk affärskommunikation. Samarbetet mellan Viaduct och Sparbanken Rekarne har pågått sedan 2014 och det resulterade sedan i det samägda Rekarne Finansutveckling.

Förenkling för företagskunder

Den första produkten som utvecklades var ett affärsstödssystem för att förenkla och effektivisera interna processer, ”rörpostsystem” från bankens rådgivare till sitt back office. Senast har Rekarne utvecklat en enklare tjänst för sina företags- och föreningskunder. Sparbanken fann att appen för företagskunder inte alltid motsvarade företagarnas behov. Successivt har en rad webbtjänster öppnats för ett smidigare samspel – allt från att öppna konto till att sköta löpande transaktioner. Och all identifiering sker med Assentlys tjänst CoreID.

– Vilka tjänster företagskunderna behöver beror på bransch. För ett åkeri handlar det mycket om finansiering och leasing, för en enskild konsult om pensioner och placeringar och för en butik betalningslösningar.

Flera grupper har därefter fått tillgång till webbtjänsterna. Efter företagarna tillkom förvaltare och gode män, en grupp som vanligtvis fordrar en hel del pappersarbete.

– Den nästa tjänsten i flödet är bouppteckningar och arvskiften. Snart kan man göra det hemma i stället för att köa på banken. Det skapar en bättre kundupplevelse och ett bättre flöde för banken, säger Torbjörn Larsson.

– För ett halvår sedan visste vi inte ens att detta var aktuellt. Det är sparbankerna själva som kommer med idéerna. Men jag skulle nog säga att vi nu har gjort det mesta inom detta område – vi har inga riktiga kioskvältare kvar.

Fler sparbanker anammar systemstödet

I takt med att Rekarne Finansutveckling utvecklat effektiva tjänster har idéerna anammats av många andra sparbanker som numera använder sig av samma system. I dagsläget är det 47 av landets 58 sparbanker som använder något av deras systemstöd.

– Styrande har hela tiden varit kundbehovet – det som ger mest nytta för kunden och mest nytta för banken. Säkerheten är givetvis allra viktigast. Kunderna måste känna sig trygga med var deras data finns och lita på banken.

Vill du veta hur Assently kan hjälpa din verksamhet?
Boka demo med oss

Ämnen

Kategorier


Använd tillförlitlig e-signering och e-identifiering i din verksamhet.

Med Assently ökar du säkerheten, förbättrar effektiviteten och kundupplevelsen.

Presskontakt

Linda Ahrgren

Linda Ahrgren

Presskontakt CEO

Säker elektronisk signering och legitimering för din verksamhet

Vi levererar säkra och smidiga lösningar för e-signering och e-identifiering till alla företag. Vi är alltid teknologiskt uppdaterade, ISO 270001-certifierade och betrodda av företag inom reglerade sektorer.

Assently
Holländargatan 20
111 60 Stockholm
Sverige