Blogginlägg -

Pollenprognoserna – en nationell fråga!

Västerbottens läns landsting kommer att fortsätta att upphandla pollenmätningar för Västerbotten. Ett fantastiskt besked för alla pollenallergiker i regionen! Det är också glädjande att den kompetens som är knuten till verksamheten kan fortsätta sitt arbete. När en pollenfälla läggs ned finns risken att den person som har kunskapen att sköta den söker sig till nytt arbete. Vem ska då starta om arbetet när den politiska viljan förändras?

Nu andas vi ut, för detta år i alla fall. Men hur blir det nästa år? och åren därpå?

Astma- och Allergiförbundet fortsätter att driva kravet om en nationell, stabil och långsiktig finansiering av hela landets pollenprognoser. Den statliga utredning som arbetade fram till våren 2011 har ännu inte redovisat några slutsatser. Vi väntar spänt på Socialdepartementets utlovade initiativ för att lösa frågan. Och vi hoppas att det landar i ett statligt åtagande om ca 3 miljoner kronor årligen till verksamheten. Det skulle innebära att ca 25 pollenfällor skulle kunna drivas över hela landet och ge utrymme till en viss utveckling av servicen till landets ca 2 miljoner pollenallergiker.

Stöd vår kamp för att säkra pollenprognoserna! Gilla vår pollensida på Facebook

Relaterade länkar

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • allergi
  • allergireaktioner
  • allergisjukdomar
  • astma
  • astma- och allergiförbundet
  • förebygga sjukdomarna
  • pollen. polleprognoser
  • pollenfällan
  • pollenstationer

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364

Relaterat innehåll