Blogginlägg -

Stort behov av egen ICD-10-kod för doftöverkänslighet

Har just pratat med en kvinna någonstans i Sverige som har sensorisk hyperreaktivitet, SHR. Det är en sjukdom som kan ge många olika symtom och innebär att man inte tål dofter eller olika kemiska ämnen. Det är inte lukten i sig som framkallar besvären utan den retning av nervtrådar i luftvägarnas slemhinnor som ett doftande ämne eller en kemikalie framkallar genom det så kallade kemiska sinnet. Cirka 6 procent av befolkningen har SHR, ca 70 procent av dessa är kvinnor.

Kvinnan som jag pratade med är sedan en tid sjukskriven, och arbetar 50 procent, något som både hon och behandlande läkare kommit fram till är vad som fungerar. Kvinnan i fråga är patient på en specialsitklinik, hos en specialistläkare. Hon är noga utredd, och har bland annat genomgått capsiasintest och fyllt i frågeformulär som ett led i utredningen. I läkarintyget står tydligt att arbetsförmågan är nedsatt med 50 procent, och det framgår också på vilket sätt.  Det framgår också att en doftfri arbetsmiljö är en förutsättning för arbetsförmåga. Trots insatser från arbetsgivaren, eget rum osv, så är det ändå svårt att undvika dofter, en av de svåraste frågorna har visat sig vara att få förståelse från arbetskamraterna.

Försäkringskassans bedömning i det här fallet blev att kvinnan i fråga inte har rätt till sjukpenning, det anses inte bevisat att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel. Trots läkarintyg från specialistläkare som säger motsatsen.

Astma- och Allergiförbundet anser att det är hög tid att SHR får en egen ICD-10 kod, idag finns diagnosen inte med bland de ICD-10 koder som tillämpas i Sverige. När koderna för andningsorganens sjukdomar sattes 1997 var SHR inte så känt i Sverige, nu är läget annorlunda. Att en diagnos får en egen ICD-10 kod innebär bland annat att den som tittar på Socialstyrelsens hemsida under Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, hittar rekommendationer för bedömning av arbetsförmåga och mycket annat. All den nya kunskap vi idag har om denna sjukdom måste även tillämpas praktiskt för att komma patienterna tillgodo.

Att ge SHR en egen ICD-10 kod är ett sätt att göra det!

Eva-Maria Dufva

Relaterade länkar

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • allergi
  • allergireaktioner
  • allergisjukdomar
  • astma
  • astma- och allergiförbundet
  • förebygga sjukdomarna
  • ICD-10 kod
  • sensorisk hyperreaktivitet
  • shr

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364