Nyhet -

​Ny kunskap om matallergier direkt på webben

Nu har vi gjort det enklare att kunna ta del av ny kunskap och fakta direkt från forskare inom matallergi.
nutritionsfakta.se hittar du artiklar skrivna av forskare som belyser matallergier ur ett brett perspektiv. Bland annat livskvalitet, näringsstatus och kostnader som är förenade med matallergier, liksom mer medicinska synvinklar, som diagnostik och korsreaktioner. Artiklarna är framtagna inom projektet Bra mat för alla i samarbete med Swedish Nutrition Foundation.

Bra mat för alla drivs av Astma- och Allergiförbundet i samarbete med Centrum för Allergiforskning och Livsmedelsföretagen. Syftet med projektet är att starta ett nationellt kunskapscentrum för matallergi och matöverkänslighet där alla samhällets sektorer är med. Som en första stor kunskapssatsning har ett tiotal artiklar tagits fram i samarbete med forskare på området och publicerats i papperstidningen Nordisk Nutrition i oktober 2018. Samtidigt hölls då en konferens tillsammans med Swedish Nutrition Foundation.

- Det finns ett stort behov av att få faktabaserad kunskap om matöverkänslighet inom flera olika fält i samhället, det här är ett sätt att nå nya målgrupper med ny kunskap på området matallergi, säger projektledare Sofia Knáz.

Du hittar artiklarna på www.nutritionsfakta.se

För frågor om projektet kontakta Sofia Knaz, projektledare Bra mat för alla, telefon 0738 32 99 14

För ytterligare frågor kontakta pressekreterare Anna Järphammar, telefon 0730 88 66 22

Relaterade länkar

Ämnen

  • Massmedia

Kategorier

  • astmaoallergiförbundet
  • nutritionsfakta
  • bramatföralla
  • allergi
  • mat

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364