Pressmeddelande -

500 astmainhalatorer överlämnas till Lena Hallengren

Imorgon den 7 maj på internationella astmadagen lämnar Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker över 500 gamla astmainhalatorer till socialminister Lena Hallengren för att uppmärksamma behovet av en jämlik astmavård och med krav på förbättringsåtgärder. 800 000 personer i Sverige lever med astma men deras möjligheter till vård skiljer sig stort åt.

-Trots att astma är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar har inte alla tillgång till den vård de behöver, vilket ger en sämre hälsa som följd. Alla med astma, oavsett bostadsort, ska ha tillgång till en jämlik vård – med rätt diagnos, tillgång till patientutbildning och bättre uppföljning säger Kristina Ljungros, generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet.

År 2018 genomförde Socialstyrelsen en utvärdering av astmavården utifrån de nationella riktlinjerna. Utvärderingen visar stora brister, där mindre än hälften av astma- och KOL-patienterna får en skriftlig behandlingsplan i primärvården. Det finns även en stor underdiagnostik av astma. Bristerna i vården leder till att många personer med astma inte får en så effektiv behandling som de skulle behöva för att må bra.

Inför den internationella astmadagen har Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker samlat in gamla astmainhalatorer från alltifrån förskolebarn till pensionärer för att uppmärksamma behovet av en jämlik vård. På astmadagen lämnas inhalatorerna över till socialminister Lena Hallengren, tillsammans med krav på förbättringsåtgärder för vården. 

Under förmiddagen den 7/5 (internationella astmadagen) finns Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker tillgängliga för intervjuer utanför Socialdepartementet. 

Se kontaktuppgifter för intervjuer övrig tid: 

För mer information kontakta generalsekreterare Kristina Ljungros, tel. 0702 54 27 75

För frågor kring kampanjen kontakta Emma Grönlund, generalsekreterare Unga Allergiker, tel. 073 073 22 06

För press- och mediefrågor kontakta pressekreterare Anna Järphammar, tel.  0730 88 66 22

Relaterade länkar

Ämnen

  • Medicin, läkemedel

Kategorier

  • astmadagen
  • ettskeppkommerlastat
  • astmaveckan
  • lena hallengren
  • astmamedicin
  • inhalator
  • allergi
  • astma

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Unga Allergiker (UA) är en ungdomsorganisation som stödjer barn och unga med astma, allergi och annan överkänslighet. 

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364