Pressmeddelande -

Allergi i siffror

Hur många pollenallergiker finns det i Sverige? Hur många barn med astma? I nya Allergifakta som ges ut av Astma- och Allergiförbundets forskningsfond får du svar på dessa och många andra frågor om allergi.

Det finns ingen exakt siffra på hur stor del av Sveriges befolkning som har allergi, men det brukar uppskattas till drygt 30 procent, det vill säga närmare tre miljoner människor.

- Det är viktigt för oss att nå ut i media, till beslutsfattare och allmänheten för att kunna höja kunskapen om sjukdomarna, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet. Att tillhandahålla statistik om sjukdomarna är ett sätt.

Huvudtemat i Allergifakta 2015 är olika sätt att träna toleransen mot saker som man kan bli allergisk mot. Det händer mycket inom forskningen kring nya former av allergivaccination och det finns goda möjligheter att förbättra metoderna jämfört med dagens procedur med många sprutor under flera års tid. 

Att mäta förekomsten av en sjukdom i befolkningen är en komplicerad vetenskap. Siffrorna i Allergifakta är antagligen så nära sanningen man kan komma när det gäller de allergiska sjukdomarna med den kunskap som finns för närvarande.

Där det finns uppgifter om läkardiagnos är det dessa som använts, i övrigt är det egenrapporterade uppgifter. I de fall där det är stor skillnad mellan läkardiagnosticerad och egenrapporterad förekomst har båda siffrorna angivits. Barnsiffrorna avser 12-åringar om inte något annat anges.

För mer information kontakta gärna:

Maritha Sedvallson, förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 661 54 75
maritha.sedvallson@astmaoallergiforbundet.se

Eva-Maria Dufva, pressekreterare, Astma- och Allergiförbundet, 070- 588 72 88
eva-maria.dufva@astmaoallergiforbundet.se

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • allergivaccination
  • allergifakta 2015
  • pollenallergi
  • allergisnuva
  • pälsdjursallergi
  • astma
  • allergi
  • allergenspecifik immunterapi
  • sensorisk hyperreaktivitet

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364