Pressmeddelande -

Astma- och Allergiförbundet och Friluftsfrämjandet inleder nytt samarbete, Friskare liv i naturen

Många barn med astma, allergi eller annan överkänslighet upplever en oro och ett utanförskap när det gäller läger, friluftsliv eller andra liknande sociala aktiviteter. Många avstår helt från sociala aktiviteter eller friluftsliv av rädsla för allergireaktioner.

Tillsammans med Friluftsfrämjandet kommer vi att utveckla en ny gemensam verksamhet med fokus på trygga och attraktiva läger för barn med speciella behov. Målet är att det ska leda till att minska rädslor och utanförskap hos barn med astma och allergi.

- Tack vare medel från Svenska PostkodLotteriet kan vi nu hjälpa barn och ungdomar som inte kan vara med på samma villkor som alla andra på grund av sin allergi. Det handlar mycket om kunskap och förståelse, säger Ulf Brändström, generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet. 

- Alla barn och unga har rätt till friluftsliv och att känna sig trygga i naturen. Vi är så glada att vi nu, tack vare Svenska PostkodLotteriets stöd, kan ge våra ledare specialkunskap för att bättre möta barn med just astma och allergi, säger Lars Lundström, generalsekreterare Friluftsfrämjandet.

Genom projektet Friskare liv i naturen kommer Astma- och Allergiförbundet och Friluftsfrämjandet att med gemensamma krafter att öka kunskapen hos både deltagare och ledare om hur man kan anpassa en verksamhet för barn och ungdomar som har astma och allergi.Cirka 22 procent av alla barn har någon form av allergi.

Projektet genomförs med stöd av Svenska PostkodLotteriet och är ett treårigt pilotprojekt med start i mars 2017.

För mer information kontakta gärna:
Ulf Brändström, generalsekreterare, tel 070 - 795 22 86.

 Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Friluftsfrämjandet är en ideell organisation som har till ändamål att främja en aktiv fritid genom friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • astma
  • allergi
  • friluftliv
  • friskare liv i naturen

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364