Pressmeddelande -

Astma- och Allergiförbundet välkomnar kostnadsfria läkemedel till barn

När regeringens vårbudget presenterades blev det klart att regeringen föreslår att barn under 18 år ska erbjudas kostnadsfria läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. Förslaget bidrar till att minska skillnaderna mellan familjer med allergiska barn och övriga och kan också göra att man slipper tvingas till orimliga prioriteringar mellan till exempel läkemedel, livsmedel eller en skolresa.

- Vi välkomnar förslaget! Allergier och astma är de klart vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn. Symtomen innebär ofta daglig medicinering, inte sällan med flera olika läkemedel, vilket ger stora extra kostnader för familjen trots högkostnadsskyddet, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Allergiska sjukdomar påverkar hela livssituationen. Hos en del barn växer sjukdomen bort medan den hos andra förvärras och blir livslång. För många familjer innebär barnets sjukdom extra kostnader utöver nödvändiga mediciner, som till exempel kostnader för mat, resor, mjukgörande salvor och liknande som inte omfattas av högkostnadsskyddet. Barn i familjer med särskilda behov får ofta avstå aktiviteter. Det beror både på funktionsnedsättningen och på att de ekonomiska resurserna minskar, på grund av vård av sjukt barn och förlorad arbetsinkomst.

Allergier och astma är de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn. På en barnmottagning i öppenvård handlar minst 50 procent av besöken om allergologiska frågeställningar. Allergirelaterade sjukdomar har ökat sedan nittonhundratalets andra hälft. Exakt vad det beror på är inte klarlagt.

Satsningen börjar gälla från och med 1 januari 2016.

För mer information kontakta gärna:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande, tel 070-661 54 75
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, tel 070-588 72 88

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • kostnadsfria läkemedel
  • maritha sedvallson
  • läkemedelsförmån
  • vårbudgeten 2015
  • läkemedel barn

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364