Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Barn behöver ökat skydd mot tobaksrök

Barns bostadsort och socioekonomiska miljö ska inte avgöra deras framtida hälsa. Sverige behöver göra mer för att stärka barns rätt till rökfria miljöer.

I Sverige utsätts mellan 1-29 procent av alla barn till och med fyra år för passiv rökning, men det finns stora skillnader mellan olika socioekonomiska grupper, kulturer och geografiska områden.

I dag på WHO:s internationella Tobaksfria dag behöver vi uppmärksamma ojämlikheterna i barns uppväxtmiljö kopplade till deras framtida hälsa. I dagsläget finns inte så stort stöd för att skydda barn från tobaksrök i hemmen, men vi kan åtminstone påverka miljön på de offentliga platser där barn och unga vistas, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

FN:s kommitté för barnets rättigheter anser att rätten till bra hälsa är sammankopplad med artikel 2 om icke-diskriminering.

- Att barn växer upp med skilda förutsättningar för god hälsa är ett faktum, men också något som går att påverka. Sverige kan ta större ansvar för barns hälsa genom att äntligen lagstifta om rökförbud på vissa allmänna platser – en fråga som Folkhälsomyndigheten föreslog i sin utredning redan 2014, säger Maritha Sedvallson.

Det finns ett brett folkligt och starkt stöd för ett utvidgat rökförbud på offentliga platser utomhus. En undersökning genomförd våren 2016 av Demoskop på uppdrag av Cancerfonden, visar att förbud mot rökning på offentliga platser som lekplatser, hållplatser och uteserveringar efterlyses av tre av fyra tillfrågade. Totalt tillfrågades över 5 300 personer. En ny opinionsundersökning av YouGov 2017 visar liknande resultat.
Den statliga utredningen En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk, från 2016, föreslår att rökförbudet i tobakslagen ska utvidgas till vissa allmänna platser utomhus, nämligen uteserveringar, entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till, perronger och busshållplatser med mera, inhägnade idrottsarenor/platser och lekplatser. Utredningen föreslår också att rökförbudet ska omfatta användningen av elektroniska cigaretter, med och utan nikotininnehåll.

- Nu väntar vi på en proposition om en förstärkt tobakslag från regeringen i höst. Vi räknar med att den utgår från den offentliga utredningens förslag och möter människors förväntningar och önskemål om fler rökfria miljöer, säger Maritha Sedvallson.

Fakta

Cirka 7000 kemikalier ingår i den rök som andra tvingas andas in. Över 60 är cancerframkallande. Även väldigt små doser är hälsofarliga och forskning visar att det inte finns någon säker nivå för inandning. Eftersom barn andas snabbare och har mindre lungor än vuxna fylls barns lungor snabbare med rök. Passiv rökning kan göra barn sjuka och exempelvis orsaka hosta, astma och öroninflammation samt förvärra astma. Inandning av andras rök i barndomen ökar risken för cancer och hjärt-kärlsjukdom i vuxen ålder, och det gäller särskilt för barn med astma eller annan överkänslighet.

För mer information och kommentarer, var god kontakta:

Maritha Sedvallson, ordförande, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 – 66 154 75
Marie-Louise Luther, ombudsman, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 - 020 94 98

Ämnen

Taggar


Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Relaterat material

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm