Pressmeddelande -

Barn i fokus på Allergistämma 2010

Välkommen till Allergistämma 2010, där många seminarier har fokus på barn! Kom och ta del av den senaste forskningen om till exempel barneksem, hantering av matallergi i förskola och skola, om astma och idrott och hur det kan vara att leva med livshotande allergi. Temat för årets stämma är Nyorientering i allergiterrängen så räkna med att möta forskare och specialister med nya aspekter på allergi.

Ur programmet:
Barneksem (atopiskt eksem)
Tid: Torsdagen den 28 oktober kl 9.45-10.45
Moderator: Agneta Gånemo, med dr, leg sjuksköterska, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö, telefon 040-33 18 44, mobil 070-725 67 88, agneta.ganemo@skane.se

Omhändertagande av barn med födoämnesallergi i förskola och skola
Tid: Onsdagen den 27 oktober kl 11.30-12-30
Moderator: Elisabeth Holmner, samordnade allergisjuksköterska, Barn- och Ungdomscentrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö, telefon: 040-333792, e-post elisabeth.holmner@skane.se

Födoämnesallergi – blandad kompott 2
Tid: Torsdagen den 28 oktober kl 11.15-12.15
Moderator: Magnus Wickman, professor, överläkare, Sachsska barnsjukhuset, Institutionen för miljömedicin, Karolinska Institutet, telefon 08- 5248 6888, mobil: 070-484 3900, e-post magnus.wickman@ki.se
Svår astma hos barn
Tid: Onsdagen den 27 oktober kl 15.30-16.30
Moderator: Gunilla Hedlin, professor i barnallergologi, centrum för Allergiforskning och Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm, telefon 08-51777592 , e-post gunilla.hedlin@ki.se

Att leva med livshotande allergi
Tid: Torsdagen den 28 oktober kl 11.15-12.15
Moderator: Ulla Nyström Kronander, överläkare, Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping, telefon 010- 103 47 68, e-post Ulla.Nystrom.Kronander@lio.se

Plats: Allergistämma 2010 äger rum på Kongress & Konferens i Linköping. Se www.allergistamma.org för mer information. Där kan du också läsa mer om seminarierna och det övriga programmet. Du kan nå moderatorerna före Allergistämman för intervjuer och mer information. Se kontaktuppgifterna efter respektive namn.

Frågor? Kontakta gärna Catharina Bergsten, pressansvarig, 070 – 608 41 97 eller Hanna Vihavainen, programkommitténs sekreterare, 08-506 28 213 eller 070 – 649 92 45.

Arrangörer: Astma- och Allergiförbundet, Allergicentrum i Östergötland, Landstinget i Östergötland, Vårdalstiftelsen samt Astma- och Allergiföreningarna i Östergötland och Linköping

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364

Relaterat innehåll