Pressmeddelande -

Bevara allergikonsulenter i vården

Vi skriver en debattartikel i Dagens Samhälle idag om vikten av att bevara allergikonsulenter i vården.
Att ha ett barn med omfattande eller allvarlig allergisjukdom ger konsekvenser för hela familjen. Föräldrar och anhöriga lever ofta i konstant oro över om barnet kommer få allvarliga allergiska reaktioner - inte minst vid vistelse i skola eller förskola.

I många landsting har allergikonsulent-tjänsterna dragits in men nu visar dock Stockholms läns landsting på en positiv och framgångsrik möjlighet genom att tydligt beskriva värdet av allergikonsulenternas arbete och fatta beslut i enlighet med detta.

- Vikten av att ha tillgång till Allergikonsulent har länge varit känd hos patienterna men politiker och tjänstemän verkar haft lägre insikt om betydelsen av deras arbete. Här ser vi nu ett landsting som satsat när det gäller barnens vanligaste folksjukdom och en utvärdering som svart på vitt visar vilka besparingar insatserna leder till. Både ekonomiskt och gällande sjukdomssymptom, livskvalitet samt tillgänglighet till arbete och skola, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet.

Stockholms läns landsting har under två år bedrivit försöksverksamhet med allergikonsulenter inom barnsjukvården. Försöket har nu utvärderats och visar klart att konsulenternas arbete tillför ett stort nytt värde till allergisjukvården. Stockholms läns landsting har därför beslutat att permanenta verksamheten. Utvärderingen visar att allergikonsulenter i vården kan göra en markant skillnad för det allergiska barnet.

Allergikonsulenten fungerar som en länk mellan sjukvården, hemmet, förskolan/skolan och arbetsplatsen. Arbetet sker på individnivå, exempelvis genom arbete för diagnos, rådgivning och utbildning samt på gruppnivå genom information till personal och arbetsledare, vilket skapar trygghet och förbättrar omhändertagande och bemötande. Insatserna minskar sammantaget konsekvenserna för personer som lever med allergisjukdom.

Både föräldrar och personal i förskola/skola har genom insats av allergikonsulent fått ökad kunskap och större trygghet genom ökad kunskap och förändrade rutiner i vardagen efter besök av en allergikonsulent. 

För fler uttalande kontakta Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet, tel 070 66 154 75

För pressfrågor kontakta Anna Järphammar, pressekreterare Astma- och Allergiförbundet, 0730 88 66 22

Relaterade länkar

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Presskontakt

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180

Charlotta Jansson Josephsson

Presskontakt Tf Kommunikations- och Marknadschef 070-4378364